Låneregler ved Trondheim folkebibliotek

Innhold

Hvem kan låne?

Alle som bor i Norge kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved bibliotek i hele landet. Lånere uten norsk ID-nummer, skoler, barnehager og institusjoner vil få et lokalt kort som kun kan brukes til lån ved bibliotekene i Trondheim.

Ved første gangs registrering fyller du ut lånekortskjemaet under. Foresatte må fylle ut skjema for barn under 15 år. Foresatte som ikke kan fylle ut skjema på nett kan benytte papirskjema som fylles ut og leveres biblioteket. Barn kan få lånekort fra de starter på skolen.

Opprett lånekort

Forpliktelser

Når du har lånekort og låner materiale hos oss, forplikter du deg til å:

 • Behandle bibliotekets materiale pent
 • Levere utlånt materiale innen fristen
 • Erstatte skader på, eller tap av, lånt materiale
 • Sørge for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert i vårt system

Det er foresatte som har ansvar for at dette overholdes for sitt eller sine barn opp til 15 år. Fra fylte 15 år regnes du som voksen og står selv ansvarlig. For institusjoner er det kontaktperson eller leder som er ansvarlig.

Lånetider og forlengelse

Vanlig lånetid er 4 uker.

Unntak:

 • el-sykkel: 3 dager
 • ukeslånbøker: 1 uke
 • verktøy: 1 uke
 • film og tv-serier: 2 uker
 • musikk: 2 uker
 • språkkurs: 8 uker
 • bøker lånt til skoler og barnehager: 42 dager

Lån kan fornyes inntil 2 ganger lånetid dersom materialet ikke er reservert for andre, med unntak av ukeslån, el-sykkel og verktøy som ikke kan forlenges. Forleng lånetiden på Mine sider eller i Bibliofil-appen.

Innlevering

Materiale lånt hos oss kan tilbakeleveres på alle våre bibliotek, og i bibliotek i andre kommuner i Norge. På utsiden av våre bibliotek har vi innleveringskasser som kan benyttes. Innlevering uten kvittering er på eget ansvar. 

Gebyr ved for sen tilbakelevering

Du er ansvarlig for å overholde lånetiden. Ved for sen innlevering sendes en purring via e-post eller SMS. Du bestemmer selv hvordan du vil varsles på Mine sider/Bibliofil-appen. Gebyrene som pålegges ved for sen innlevering eller tap av materiale, har som primært formål å sikre god tilgjengelighet til bibliotekets samling.

Første purring med gebyr sendes én uke etter forfallsdato.

 • Gebyr for voksne over 15 år er kr 40,-
  Barn og institusjoner får kun påminnelse om tilbakelevering, ikke gebyr

Siste purring sendes tre uker etter forfallsdato, da dobles gebyret for voksne.

Gebyret betales på Mine sider, eller i biblioteket.

Tapt materiale

Hvis materialet likevel ikke blir innlevert etter to meldinger om gebyr, anses materialet som tapt. Da sendes først en faktura og så et inkassovarsel. Ta kontakt med oss for å avtale erstatning eller tilbakelevering før det sendes til inkasso. Om du har e-fakturaavtale med Trondheim kommune, vil e-faktura fra oss komme i nettbanken.

Tapt eller skadet materiale må erstattes etter våre gjeldende erstatningssatser:

Materiale for voksne

Materiale for barn

Bøker 400,- Bøker 250,-
Lydbøker 500,- Lydbøker 300,-
Film 300,- Film 250,-
CD 300,- CD 250,-
Språkkurs 1000,- Språkkurs 1000,-
Tidsskrift 100,- Tidsskrift 100,-
Konsollspill 600,- Konsollspill 600,-
Materiale innlånt fra andre bibliotek 800,- Materiale innlånt fra andre bibliotek 800,-  


Lån av instrumenter fra musikkavdelinga, el-sykkel og verktøy fra Verktøybiblioteket har egne erstatningssatser. Kontakt biblioteket for informasjon.

Ved innlevering av materiale frafaller biblioteket krav på erstatning, og du skal ikke betale fakturaen. Dette må gjøres innen fristen på inkassovarslet, som er 60 dager etter fakturadato på opprinnelig faktura. Du må levere inn alt materiale som er nevnt i fakturaen. Du vil motta en kreditfaktura for innlevert materiale.

Etter forfallsdato på inkassovarslet oversendes fakturaen til inkasso og du har ikke mulighet til å levere lånt materiale. Man mottar et brev fra inkassofirmaet med informasjon om beløp som skal betales.

Når fakturaen blir oversendt til inkasso mister man muligheten til nye lån på biblioteket. Retten til å låne nye materialer får man tilbake når inkassokravet er betalt.

Kommer det man har betalt faktura for til rette, beholdes det av låner.

Det er ikke mulig å erstatte tapt materiale ved å kjøpe nytt eksemplar.

Lånekortet

Ta godt vare på kortet og ta det med når du besøker biblioteket. Si fra til biblioteket hvis du mister det. Hvis du mister plastkortet, koster et nytt 20 kr.

Du kan også benytte lånekortet som ligger i Bibliofil-appen.

PIN-kode

Du må opprette en firesifret PIN-kode når du søker om lånekort. Denne bruker du for å låne på automater, logge inn i trådløst nett, låse deg inn i meråpne bibliotek og låne over skranke. PIN-koden kan endres på Mine sider eller over skranke ved visning av legitimasjon. Vi oppfordrer foresatte til å lage en PIN-kode barnet lett husker selv.

Endre dine opplysninger

Du er selv ansvarlig for å holde kontaktopplysninger oppdatert. Endre selv på Mine sider eller ta kontakt med oss.

Lån av verktøy og el-sykler

Det er 18 års grense for lån av el-sykler og verktøy. Du må signere egen lånekontrakt for el-sykkel og det er strengere lånebetingelser for verktøy. Verktøy og el-sykler lånes kun for et bestemt antall dager, må hentes og leveres på samme bibliotek i åpningstiden.

Personvernerklæring

Vi trenger å lagre opplysninger om deg for at du skal kunne bruke våre tjenester. Hvis du ikke låner eller bruker lånekortet til innlogging i våre tjenester på 3 år, vil du bli slettet fra Trondheim folkebibliotek.  Les om hva vi lagrer under personvern.

Sist endret 05.09.2022

 

Sist oppdatert: 08.09.2023