Låneregler ved Trondheim folkebibliotek

Innhold

Forpliktelser

Når du har lånekort og låner materiale hos oss, forplikter du deg til å:

 • Behandle bibliotekets materiale pent
 • Levere utlånt materiale innen fristen
 • Erstatte skader på, eller tap av, lånt materiale
 • Sørge for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert i vårt system

Det er foresatte som har ansvar for at dette overholdes for sitt eller sine barn opp til 15 år. Fra fylte 15 år regnes du som voksen og står selv ansvarlig.

Lånetider og forlengelse

Vanlig lånetid er 4 uker.

Unntak:

 • el-sykkel: 3 dager
 • ukeslånbøker: 1 uke
 • verktøy: 1 uke
 • film og tv-serier: 2 uker
 • musikk: 2 uker
 • språkkurs: 8 uker

Lån kan fornyes inntil 2 ganger lånetid dersom materialet ikke er reservert for andre, med unntak av ukeslån, el-sykkel og verktøy. Forleng lånetiden på Mine sider eller i Bibliofil-appen.

Innlevering

Materiale lånt hos oss kan tilbakeleveres på alle våre bibliotek, og i bibliotek i andre kommuner i Norge. På utsiden av våre bibliotek har vi innleveringskasser som kan benyttes på eget ansvar.

Gebyr ved for sen tilbakelevering

Du er selv ansvarlig for å overholde lånetiden. Ved for sen innlevering sendes en purring via e-post eller SMS. Du bestemmer selv hvordan du vil varsles på Mine sider/Bibliofil-appen. Gebyrene som pålegges ved for sen innlevering eller tap av materiale, har som primært formål å sikre god tilgjengelighet til bibliotekets samling.

Første purring med gebyr sendes én uke etter forfallsdato.

 • Gebyr for voksne over 15 år er kr 40,-
  Barn får kun påminnelse om tilbakelevering, ikke gebyr

Siste purring sendes tre uker etter forfallsdato, da dobles gebyret for voksne.

Gebyret betales på Mine sider, eller i biblioteket.

Tapt materiale

Hvis materialet likevel ikke blir innlevert etter to meldinger om gebyr, anses materialet som tapt. Da sendes først en faktura og så et inkassovarsel. Ta kontakt med oss for å avtale erstatning eller tilbakelevering før det sendes til inkasso. Tapt eller skadet materiale må erstattes etter våre gjeldende satser

Ved innlevering av materiale frafaller biblioteket krav på erstatning, og du skal ikke betale fakturaen. Dette må gjøres innen fristen på inkassovarslet, som er 60 dager etter fakturadato på opprinnelig faktura. Du må levere inn alt materiale som er nevnt i fakturaen. Du vil motta en kreditfaktura for innlevert materiale.

Etter forfallsdato på inkassovarslet oversendes fakturaen til inkasso og du har ikke mulighet til å levere lånt materiale. Man mottar et brev fra inkassofirmaet med informasjon om beløp som skal betales.

Når fakturaen blir oversendt til inkasso mister man muligheten til nye lån på biblioteket. Retten til å låne nye materialer får man tilbake når inkassokravet er betalt.

Kommer det man har betalt faktura for til rette, beholdes det av låner.

Det er ikke mulig å erstatte tapt materiale ved å kjøpe nytt eksemplar.


Lånekortet

Lånekortet kan brukes ved alle avdelinger i Trondheim. Du viser legitimasjon eller bruker ID-porten til å opprette kort.

Foresatte kan opprette nasjonale lånekort til sine barn om de oppgir sitt samtykke.

Hvis du mister plastkortet, koster et nytt 20 kr.

Du kan også benytte lånekortet som ligger i Bibliofil-appen.

PIN-kode

Du må opprette en firesifret PIN-kode når du søker om lånekort. Denne bruker du for å låne på automater, logge inn i trådløst nett, låse deg inn i meråpne bibliotek og låne over skranke. PIN-koden kan endres på Mine sider eller over skranke ved visning av legitimasjon. Vi oppfordrer foresatte til å lage en PIN-kode barnet lett husker selv.

Endre dine opplysninger

Du er selv ansvarlig for å holde kontaktopplysninger om deg oppdatert. Endre selv på Mine sider eller ta kontakt med oss.

Personvernerklæring

Vi trenger å lagre opplysninger om deg for at du skal kunne bruke våre tjenester. Les om hva vi lagrer under personvern.

Sist endret 22.03.2022

 

Sist oppdatert: 22.03.2022