Smitteverntiltak / Corona information

Låneregler ved Trondheim folkebibliotek

Innhold

Forpliktelser

Når du har lånekort og låner materiale hos oss, forplikter du deg til å:

  • Behandle bibliotekets materiale pent
  • Levere utlånt materiale innen fristen
  • Erstatte skader på, eller tap av, materiale
  • Sørge for at riktig kontaktinformasjon er registrert i vårt system

Det er foresatte som har ansvar for at dette overholdes for sitt eller sine barn opp til 15 år. Barn over 15 år regnes som voksne og står selv ansvarlig.

Lånetider og forlengelse

Vanlig lånetid er 4 uker.

Unntak:

  • ukeslån (kan ikke fornyes)
  • film 1 uke
  • musikk 2 uker
  • språkkurs 8 uker

Lån kan fornyes inntil 2 ganger lånetid dersom materialet ikke er reservert for andre. Forleng lånetiden på Mine sider.

Innlevering

Materiale lånt hos oss, kan tilbakeleveres på alle våre bibliotek. Og i bibliotek i andre kommuner i Norge. På utsiden av våre bibliotek har vi innleveringskasser som kan benyttes på eget ansvar.

Film

Film lånt ved biblioteket er kun til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense og kan ikke overstyres. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Gebyr ved for sen tilbakelevering

Du er selv ansvarlig for å overholde lånetiden. Ved for sen innlevering sendes melding om gebyr via e-post eller SMS. Du bestemmer selv hvordan du vil varsles på Mine sider/Bibliofil-appen.

Første varsel om gebyr sendes en uke etter forfallsdato. Gebyr for voksne over 15 år er kr 40,- og barn kr 30,-.

Andre purring sendes tre uker etter forfallsdato, da dobles gebyret.
Tredje purring sendes fem uker etter forfall uten mer gebyr.

Gebyret betales på Mine sider, eller i biblioteket.

Tapt materiale

Regning med inkassovarsel sendes syv uker etter forfall. Ta kontakt med oss for å avtale erstatning eller tilbakelevering før det sendes til inkasso.

Tapt materiale må erstattes etter våre gjeldende satser

Lånekortet

Lånekortet kan brukes ved alle avdelinger i Trondheim. Viser du legitimasjon og er over 15 år kan du få et kort som kan brukes i hele landet.

Foreldre kan opprette nasjonale lånekort til sine barn om de oppgir sitt samtykke.

Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet ditt. 

Hvis du mister kortet, koster et nytt 20 kr.

Du kan også benytte lånekortet som ligger i Bibliofil-appen.

PIN-kode

Vi krever at du oppretter en firesifret PIN-kode når du søker om lånekort. Denne bruker du for å låne på automater, logge inn i trådløst nett, åpne meråpne bibliotek og låne over skranke. PIN-koden kan endres på Mine sider eller over skranke ved visning av legitimasjon. Vi oppfordrer foresatte til å lage en PIN-kode barnet lett husker selv, feks fødselsår.

Endre dine opplysninger

Meld alltid fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Endre selv på Mine sider eller ta kontakt med oss.

 


Lånereglene og satsene kan endres uten varsel.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.