Verktøybiblioteket

Innhold

Verktøybiblioteket

Du kan låne verktøy gratis på bydelsbibliotekene våre!

Verktøyet har maks 7 dagers lånetid, og det må leveres på samme avdeling som det er lånt. Kontakt det aktuelle biblioteket for å reservere det du ønsker å låne.

Verktøybiblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøenheten i Trondheim kommune og Trondheim folkebibliotek

Dette kan du låne

Gå inn på lenka til verktøyet og se under Her finner du den for å se hvilke bibliotek som har verktøyet.

Forbruksmateriell som stifter, sandpapir og sagblad følger ikke med. Husk å rengjøre verktøyet etter bruk. Det er 18 års aldersgrense for å låne verktøy. Se betingelser for lån lengre ned på siden.

Elektriske verktøy

Liste over alle elektriske verktøy

Manuelle verktøy

Liste over alle manuelle verktøy

Verneutstyr

Andre ting

Vi selger plast til lamineringsmaskin i A4- og A3-format på biblioteket.

Kontakt

Ta kontakt med et bydelsbibliotek for spørsmål eller for å reservere.

Betingelser for lån av verktøy

Verktøyet tilhører Trondheim folkebibliotek og er kun for hjemlån.

 • Utstyret må ikke testes eller benyttes verken i eller utenfor bibliotekets lokaler.
 • Hjemlån registreres av bibliotekets personale.
 • Aldersgrense for hjemlån og bruk: 18 år.
 • Hjemlån er kun til privatpersoner og kun til privat bruk.
 • Firma / profesjonell / kommersiell bruk er ikke tillatt. Fremlån / fremleie er ikke tillatt.
 • Les og følg produsentens brukerveiledning og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Se produsentens nettsider.
 • Forbruksmateriell som f.eks. støvmaske, slipepapir og lignende må du kjøpe i byggevareforretning.
 • Meld straks fra til biblioteket hvis utstyret ikke fungerer, har skader eller mangler.
 • Trondheim folkebibliotek er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på personer eller gjenstander som følge av lån og bruk av utstyret.
 • Tilbakelevering må skje på avdelingen utstyret ble lånt.
 • Alt utstyr skal leveres tilbake komplett, rengjort og i originalemballasje innen lånefristen.
 • Purregebyr må betales iht. bibliotekets satser, se låneregler ved for sen levering.
 • Dersom utstyret ødelegges eller ikke leveres tilbake, må det erstattes iht. bibliotekets satser.

Diverse verktøy

Tips til bruk av sykkelverktøyet

Ronja Marie og Live fra Ungdommens Bystyre tester Trondheim folkebiblioteks tilbud om utlån av sykkelverktøy.

Verktøybiblioteket

Sist oppdatert: 19.07.2022

Fant du det du lette etter?