Smitteverntiltak i bibliotekene

For skoler og barnehager

Innhold

Smittevernhensyn fra 17.august 2020

 • Alle besøk fra barnehager og skoler må avtales på forhånd. Ta kontakt med biblioteket dere ønsker å besøke
 • Det er ikke tillatt å spise i biblioteket
 • Det er begrenset med garderobeplasser
 • Barnehagens/skolens ansatte er ansvarlig for å holde oversikt over hvilke barn som besøker biblioteket og må varsle biblioteket ved eventuell smitte i gruppa
 • Biblioteket trenger en kontaktperson for besøket for å eventuelt varsle om smitte i biblioteket


Barnehager

Barnehagebarn på besøk i biblioteket.
Trondheim folkebibliotek ønsker alle barnehager velkommen til å besøke oss når som helst i vår åpningstid. Vi har mange tilbud som passer for barn i barnehagealder.

Hovedbiblioteket har et stort område for de minste barna, vi har masse bøker, stellerom og spill. Alle bydelsbibliotekene har egne områder for barna.

Bokkasser

For å bestille en kasse med bøker til barnehagen tar dere kontakt med nærmeste bibliotek. Dere kan selvsagt være med på å bestemme innholdet i kassen. Utlånstida er 42 dager. Kassene må dere hente og levere tilbake selv, men velger om dere vil hente dem på hovedbiblioteket eller på ett av bydelsbibliotekene. Det er også mulig å bestille bokkasser på bydelsbibliotekene.

Lesestund

Alle bibliotek tar bestilling fra den enkelte barnehage på lesestunder. Gjør en avtale med oss før dere kommer på biblioteket, så vil en av våre ansatte ta imot dere og legge til rette for en hyggelig stund. Vi leser, forteller eventyr, synger og snakker med barna. Vi samarbeider gjerne med dere for å finne riktig form og innhold på lesestunden. Kontakt oss noen dager i forveien slik at vi får satt av tid til å ta imot dere. Sjekk vår arrangementskalender for å se når bydelsbibliotekene tilbyr lesestund for førskolebarn.

Lesestund for barnehagebarn.

Grunnskoler

Lånekort

Barn som har begynt på skolen kan få lånekort hos oss. En foresatt må søke om lånekort og godkjenne lånereglene. Lånekortet hentes i biblioteket av foresatte eller av lærer når barnet kommer med skolen på besøk. 

Lærer må ta kontakt med biblioteket et par dager før de kommer og gi oss en liste med navn på elever som skal ha lånekort. Så gjør vi de klare til dere kommer. Hvis det er foresatte som trenger å fylle ut lånekortskjema på papir kan det lastes ned, og gis til lærer som tar det med til biblioteket eller sender med internpost i god tid før besøket.

Klassebibliotek

Klassebesøk i biblioteket.

Du som er lærer kan låne bøker fra biblioteket til klassen din. Det kan være alt fra spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver, eller en samling med skjønnlitterære bøker. Vi tar hensyn til hvor mange elever det er i klassen, og ut fra klassens behov plukker vi ulike titler ut fra ønsket nivå, sjanger og lignende. Vi tar også hensyn til ønsker om enkelttitler så langt det er mulig. Si i fra om du ønsker bare skjønn- eller faglitteratur, eller ett sett med begge deler.

Bestill klassebibliotek til skole

Skjema for bestilling av klassebibliotek. 

Bruk vårt nettskjema eller ta kontakt på epost ung.folkebiblioteket@trondheim.kommune.no for tips og bestilling. Klassebibliotek kan også bestilles på våre bydelsbibliotek. 

Kommunale skoler kan få bøkene levert og hentet på skolen av bibliotekets budtjeneste. Private skoler kan hente og levere bøkene på sitt nærmeste bibliotek.

Det er cirka en ukes leveringstid. Lånetiden er 42 dager. 

Ønsker du fire eller flere eksemplarer av samme tittel skal lesesett bestilles fra fylkesbiblioteket. Se punktet under. 

Lesesett fra fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket tilbyr lesesett med flere eksemplarer av samme tittel. Sett på fire eller flere av samme tittel egner seg godt til lesestimuleringsprosjekt da elevene får flere titler å velge mellom. Sett på 30 like titler kan støtte opp under den tradisjonelle pensumlesingen der alle elevene leser samme tittel. 

Bestill fra fylkesbibliotekets nettside

Klassebesøk

Skoleelever ved utlånsautomat.

Alle våre avdelinger tar i mot besøk av klasser. Opplegget er fleksibelt - det tilpasses den enkelte klasses behov og ønsker.

Et besøk kan inneholde:

 • Omvisning på avdelinga
 • Generelt om biblioteket og våre mange tilbud
 • Bokprat og/eller høytlesning
 • Orientering om hvordan finne frem på biblioteket
 • Opplæring i søk på vår nettside
 • Visning av nettsidene våre

På hovedbiblioteket kan vi i tillegg tilby informasjon om kirkeruinene og stedets historie.

Våre presentasjoner varer 20-30 minutter for de minste klassene og opp til 50 minutter for høyere klassetrinn. Sett gjerne av 30-60 minutter etterpå slik at elevene kan kikke seg rundt, og vi kan hjelpe hver enkelt med å finne riktig bok.
 

 

Videregående skoler

Ungdomsavdelingen ved bilbioteket.

Hovedbiblioteket tar i mot klassebesøk fra de videregående skolene i Trondheim.

Et klassebesøk vil omfatte:

 • Generell orientering om bibliotekets tilbud.
 • Omvisning på voksenavdelinga med særlig vekt på de delene av samlinga som kan være aktuelle i skolesammenheng.


Det bør i tillegg settes av tid så elevene får utforske biblioteket på egen hånd i etterkant av omvisningen.

Har du spørsmål eller ønsker å besøke biblioteket med klassen din, ta kontakt med: 

Voksenavdelinga
E-post

 

Lettleste bøker for barn og unge


Lesestart

Lettleste bøker som passer for 1.-2. klassinger kaller vi Lesestart. Det er enkle bøker med bare 1-2 setninger på hver side. Teksten er nært knyttet til bildet i de fleste tilfellene. Lesestart-bøker vi anbefaler.

Lettlest

Det neste nivået er Lettlest for barnDette er lettleste bøker som brukes i 2.-4. klasse. Vi har også lettlest for ungdom som passer for 4.-7. klasse. 

Boksøk.no er et nettsted for å finne lettleste og tilpassede bøker for lesere i alle aldre. 

Leseutviklingsskjema

Mange Trondheimsskoler bruker Leseutviklingsskjema (LUS) i sin leseopplæring, derfor har vi valgt å ”luse” skjønnlitteratur for barn fra 6 år og oppover. Det er vanskelig å sette nivåer under 10 på bøkene, så vi har kun satt på LUS 10, 11, 12, 13, 15 og 18. 

Lesestart tilsvarer LUS-nivå 10 og 11, mens Lettlest barn tilsvarer LUS-nivå 12 og 13. Ungdomsbøkene med sjanger Lettlest har også hovedsakelig LUS-nivå 12 og 13, men noen få har LUS-nivå 15.

LUS-nivået er lagt inn i bibliotekbasen på skjønnlitteratur for barn og ungdom.
Du finner dette under hver enkelt tittel under fanen "Flere opplysninger". Man kan også få opp lister over de ulike nivåene ved å søke på for eksempel LUS=10.

Mer om LUS på Wikipedia.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.