For skoler og barnehager

Innhold

Kontakt avdeling for barn & unge

Har du spørsmål om lesestunder, klassebesøk, klassebibliotek eller lån på skolens lånekort? Ta kontakt med ditt bydelsbibliotek eller avdeling for barn & unge ved hovedbiblioteket:

Telefon: 72 54 75 25/00
E-post:

Lånekort til skoler og barnehager

Ansatte i skoler og barnehager i Trondheim vil få et lokalt kort som kun kan brukes til lån ved bibliotekene i Trondheim. Vi registrer fakturaadresse og  kontaktperson med navn og e-postadresse på kortet som vil få beskjed når lånetiden er forfalt. For disse kortene gjelder bibliotekets låneregler. Lån som ikke blir levert, faktureres enheten.

 

Barnehagebarn på besøk i biblioteket.
Barnehager

Trondheim folkebibliotek ønsker alle barnehager velkommen til å besøke oss i vår åpningstid. Vi har mange tilbud som passer for barn i barnehagealder.

Hovedbiblioteket har et stort område for de minste barna, vi har masse bøker, stellerom og spill. Alle bydelsbibliotekene har egne områder for barna.

Bokkasser

For å bestille en kasse med bøker til barnehagen tar dere kontakt med nærmeste bibliotek. Dere kan selvsagt være med på å bestemme innholdet i kassen. Utlånstida er 42 dager. Kassene må dere hente og levere tilbake selv, men velger om dere vil hente dem på hovedbiblioteket eller på ett av bydelsbibliotekene. Det er også mulig å bestille bokkasser på bydelsbibliotekene.

Lesestund

Alle bibliotek tar bestilling fra den enkelte barnehage på lesestunder. Gjør en avtale med oss før dere kommer på biblioteket, så vil en av våre ansatte ta imot dere og legge til rette for en hyggelig stund. Vi leser, forteller eventyr, synger og snakker med barna. Vi samarbeider gjerne med dere for å finne riktig form og innhold på lesestunden. Kontakt oss noen dager i forveien slik at vi får satt av tid til å ta imot dere. Sjekk vår arrangementskalender for å se når bydelsbibliotekene tilbyr lesestund for førskolebarn.

Lesestund for barnehagebarn.

Grunnskoler

Lånekort til elever

Barn som har begynt på skolen kan få lånekort hos oss. En foresatt må søke om lånekort og godkjenne lånereglene. Lånekortet hentes i biblioteket av foresatte eller av lærer når barnet kommer med skolen på besøk.

Lærer må ta kontakt med biblioteket et par dager før de kommer og gi oss en liste med navn på elever som skal ha lånekort. Så gjør vi de klare til dere kommer. Hvis det er foresatte som trenger å fylle ut lånekortskjema på papir kan det lastes ned (norsk | engelsk), og gis til lærer som tar det med til biblioteket eller sender med internpost i god tid før besøket.

 

Klassebesøk i biblioteket.


Klassebibliotek

Du som er lærer kan låne bøker fra biblioteket til klassen din. Det kan være alt fra spesielle emner i forbindelse med tema-/prosjektoppgaver, eller en samling med skjønnlitterære bøker. Vi tar hensyn til hvor mange elever det er i klassen, og ut fra klassens behov plukker vi ulike titler ut fra ønsket nivå, sjanger og lignende. Vi tar også hensyn til ønsker om enkelttitler så langt det er mulig. Si i fra om du ønsker bare skjønn- eller faglitteratur, eller ett sett med begge deler. Bøkene må dere hente og levere tilbake selv, men dere velger om dere vil hente dem på hovedbiblioteket eller på ett av bydelsbibliotekene.

Bestill klassebibliotek til skole

Skjema for bestilling av klassebibliotek

Bruk vårt nettskjema eller ta kontakt på e-post for tips og bestilling. Klassebibliotek kan også bestilles på våre bydelsbibliotek.

Bøkene skal hentes og levere bøkene på sitt nærmeste bibliotek.

Det er cirka en ukes leveringstid. Lånetiden er 42 dager.

Ønsker du fire eller flere eksemplarer av samme tittel skal lesesett bestilles fra fylkesbiblioteket. Se punktet under.

Lesesett fra fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket tilbyr lesesett med flere eksemplarer av samme tittel. Sett på fire eller flere av samme tittel egner seg godt til lesestimuleringsprosjekt da elevene får flere titler å velge mellom. Sett på 30 like titler kan støtte opp under den tradisjonelle pensumlesingen der alle elevene leser samme tittel. Bøkene må hentes på biblioteket og leveres tilbake av lærerne selv. 

Bestill fra fylkesbibliotekets nettside

 

 

Logo bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket er utviklet av mange barnelitterære aktører, og er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.

Trøndelag fylkesbibliotek har kjøpt inn noen av bøkene fra Bærekraftsbiblioteket som lesesett.

Se lister med lesesett i Bærekraftsbiblioteket

 

Klassebesøk

Skoleelever ved utlånsautomat.

Alle våre avdelinger tar i mot besøk av klasser. Opplegget er fleksibelt - det tilpasses den enkelte klasses behov og ønsker.

Et besøk kan inneholde:

  • Omvisning på avdelinga
  • Generelt om biblioteket og våre mange tilbud
  • Bokprat og/eller høytlesning
  • Orientering om hvordan finne frem på biblioteket
  • Opplæring i søk på vår nettside
  • Visning av nettsidene våre

På hovedbiblioteket kan vi i tillegg tilby informasjon om kirkeruinene og stedets historie.

Våre presentasjoner varer 20-30 minutter for de minste klassene og opp til 50 minutter for høyere klassetrinn. Sett gjerne av 30-60 minutter etterpå slik at elevene kan kikke seg rundt, og vi kan hjelpe hver enkelt med å finne riktig bok.

 

Lettleste bøker for barn og unge

Lesestart

Lettleste bøker som passer for 1.-2. klassinger kaller vi Lesestart. Det er enkle bøker med bare 1-2 setninger på hver side. Teksten er nært knyttet til bildet i de fleste tilfellene. 

Lettlest

Det neste nivået er Lettlest for barn. Dette er lettleste bøker som brukes i 2.-4. klasse. Vi har også lettlest for ungdom som passer fra 4.-10. klasse.

Boksøk.no er et nettsted for å finne lettleste og tilpassede bøker for lesere i alle aldre.

Leseutviklingsskjema

Mange Trondheimsskoler bruker Leseutviklingsskjema (LUS) i sin leseopplæring, derfor har vi valgt å ”luse” skjønnlitteratur for barn fra 6 år og oppover. Det er vanskelig å sette nivåer under 10 på bøkene, så vi har kun satt på LUS 10, 11, 12, 13, 15 og 18.

Lesestart tilsvarer LUS-nivå 10 og 11, mens Lettlest barn tilsvarer LUS-nivå 12 og 13. Ungdomsbøkene med sjanger Lettlest har også hovedsakelig LUS-nivå 12 og 13, men noen få har LUS-nivå 15.

LUS-nivået er lagt inn i bibliotekbasen på skjønnlitteratur for barn og ungdom.

Du finner dette under hver enkelt tittel under fanen "Flere opplysninger". Man kan også få opp lister over de ulike nivåene ved å søke på for eksempel LUS=10.

 

 

Ungdomsavdelingen ved bilbioteket.Videregående skoler

Hovedbiblioteket tar i mot klassebesøk fra de videregående skolene i Trondheim.

Et klassebesøk vil omfatte:

  • Generell orientering om bibliotekets tilbud.
  • Omvisning på voksenavdelinga med særlig vekt på de delene av samlinga som kan være aktuelle i skolesammenheng.

Det bør i tillegg settes av tid så elevene får utforske biblioteket på egen hånd i etterkant av omvisningen.

Har du spørsmål eller ønsker å besøke biblioteket med klassen din, ta kontakt med: Voksenskranken,

Fordypningsoppgave i norsk

Mange elever skal skrive fordypningsemne i norsk og trenger hjelp til det. Her finner du temasiden fordypningsoppgave for nettsteder til hjelp og inspirasjon, samt informasjon om hvordan biblioteket kan hjelpe til med den.

 

Sist oppdatert: 14.03.2024

Fant du det du lette etter?