Fakta om biblioteket

Innhold

Damer som sitter med hver sin pc

Velkommen til Trondheims største kulturhus!

Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus målt i antall besøkende. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse, og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film og musikk.

Hver dag har vi cirka 3500 besøkende, og det setter vi stor pris på.

Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!

Biblioteket i tall

Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket åtte avdelinger plassert i bydelene; Buran, Byåsen, Heimdal, Klæbu, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Lokalene ligger blant annet i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.

Avdelingene har åpent mellom 40 og 47 timer pr uke, selvbetjent åpningstid er ikke medregnet.

I tabellene under finnes informasjon om de mest etterspurte tallene for Trondheim folkebibliotek de siste fem årene.

Besøk

Aktivitet 2023 2022 2021 2020 2019
Antall besøkende totalt 1.077.949 911.317 799.742 669.357 1.142.352
  +15,46% +12,24% +16,30% −41,41% +7,85%
Av disse besøk i ubetjent tid 15,15% 12,70%      
           
Hovedbiblioteket 467.664 418.590 310.856 310.175 521.764
Buran bydelsbibliotek 26.783        
Byåsen bydelsbibliotek 102.765 84.066 64.751 75.420 125.535
Heimdal bydelsbibliotek 56.376 56.483 45.403 30.191 78.938
Klæbu bydelsbibliotek 25.135 23.130 17.614 16.621  
Moholt bydelsbibliotek 162.257 120.538 138.020 73.376 147.405
Ranheim bydelsbibliotek 68.345 68.325 48.863 45.311 87.561
Risvollan bydelsbibliotek 69.530 61.796 105.474 61.720 104.646
Saupstad bydelsbibliotek 99.094 78.389 68.761 56.543 76.503
           
Stemmer ved forhåndsvalg 24.424   38.800   24.119
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 214.565 212.660 209.802 207.015 199.039
Innbyggertall endring fra forrige år +0,89% +1,34% +1,35% +4,01% +0,98%
           
Besøk pr innbygger 5,02 4,29 3,81 3,23 5,74

Det er variasjoner i besøkstall hvert år. Årsaker er delvis stengte bibliotek som pusses opp eller flyttes. I oddetallsår foregår det forhåndstemning i bibliotekene, og det øker også besøkstallene.

 

Utlån

Aktivitet 2023 2022 2021 2020 2019
Antall utlån totalt (alle avdelinger)
Fornyelser ikke medregnet
601.287 565.405 514.811 465.583 674.094
Endring fra forrige år +5,9% +8,9% +9,5% −30,9% +1,8%
           
Prosentvis digitale lån 21,7% 22,4% 15,6% 11,7% 4,2%
           
Utlån pr innbygger 2,80 2,66 2,45 2,25 3,39
           
Ansatte (antall årsverk) 56,4 53,8 52,1 52,0 52,0
           
Utlån pr årsverk 10.661 10.509 9.881 8.954 12.963

Hvert år tar vi ut lister med de mest utlånte titlene. Se listene for 2023, 2022 og 2021.

Mediesamling

Mediesamling 2023 2022 2021 2020 2019
Bibliotekets totale samling (antall fysiske eksemplarer) 370.314 399.756 429.429 435.690 426.837
           
Nye bøker og andre fysiske medier (antall eksemplarer) 26.877 21.856 12.698 34.283 36.751
           
Antall fysiske eksemplarer pr innbygger 1,73 1,88 2,05 2,10 2,14

Biblioteket jobber hele tiden med å tilby aktuelle medier til utlån. Utdaterte titler tas ut av samlingen og nye kjøpes inn hver uke. I de siste årene har vi satset særlig på litteratur til barn og unge. I tillegg kjøper vi inn flere lisenser på digitale medier som e-bøker, e-lydbøker og filmer og gjenstander som verktøy og instrument til lån.

 

Arrangement

Aktivitet / mediesamling 2023 2022 2021 2020 2019
Antall arrangement 1.566 1.356 1.636 731 1.468
Endring fra forrige år +13,4% -20,6% +55,2% -50,2% -11,9%
           
Antall besøkende på arrangement 41.356 35.478 23.188 19.699 66.342
Endring fra forrige år +14,2% +34,6% +15,0% -70,3% +26,1%

I tillegg til åpne arrangement som vises i arrangementskalenderen, tilbyr alle bibliotek besøk fra skoler og barnehager. Vi samarbeider med lag, foreninger, frivillige organisasjoner, andre enheter i kommunen og andre om arrangement enten i våre lokaler eller andre steder i kommunen. Siden 2017 har vi samarbeidet med Litteraturhuset i Trondheim om gjennomføring av arrangement eller lån av lokaler.

 

For mer informasjon om statistikken, kontakt Trondheim folkebibliotek.

 

Logo

Her finner du Trondheim folkebiblioteks logo i diverse format.

Logoen skal kun benyttes etter avtale med Trondheim folkebibliotek.
Andre varianter og format fås på forespørsel på mail:

Versjoner:

 

Planer

bibliotekplan_forside.JPG

 

Bibliotekets strategiske mål

 • Biblioteket skal tilby en uformell og formell møteplass for byens befolkning
  Folkebiblioteket er en viktig møteplass i lokalsamfunnet; «det tredje stedet» der folk kan oppholde seg når de ikke er hjemme eller på jobb. Møteplassfunksjonen i biblioteket har en annen sosial profil enn tradisjonell bibliotekbruk og har et potensiale til å utvikle fellesskap på tvers av sosiale, økonomiske og etniske forskjeller.
 • Biblioteket skal gjøre Trondheim til en lesende kulturby
  Gode leseferdigheter er grunnleggende for deltakelse i samfunnet og arbeidslivet, har betydning for demokratiet og kan utjevne sosiale forskjeller. Litteraturen har en viktig plass i en tid med store endringer og omstillinger i samfunnet, og Trondheim folkebibliotek vil være en leselystkatalysator og en aktiv litteraturformidler.
 • Biblioteket skal være en veiviser i fysiske og digitale ressurser
  Folkebibliotekets kjernekompetanse knytter seg til begrepet informasjonskompetanse. Av en god veileder i fysiske og digitale ressurser krever det en høy faglig kunnskap, samt en evne til å veksle mellom roller som: Organisator/kurator av bibliotekets samling, Gjenfinner i samlingen og Rådgiver i å finne relevant og riktig informasjon for brukerne.
 • Biblioteket skal være en viktig vei inn i samfunnet for nye innbyggere
  Mange av innbyggerne har utfordringer i det å forstå og orientere seg i det norske samfunnet. Biblioteket ønsker derfor å være en læringsarena ved å tilby ulike kurs og foredrag som vil lette forståelse og tilgangen til ulike tilbud, spesielt innenfor offentlige (digitale) tjenester.
 • Biblioteket skal styrke Trondheim som kunnskapsby
  Det pågår et paradigmeskifte i bibliotekpersonalets rolle. Det omhandler en bevegelse fra folkebiblioteket som vokter av informasjonsressurser til folkebiblioteket som medspiller i innbyggernes livslange læringsprosesser. Dette skiftet må avspeile seg i servicetilbudet på biblioteket og i personalets interaksjon med brukerne. Innbyggerne har behov for økt kompetanse livet gjennom. Biblioteket vil ha en viktig rolle i styrking av Trondheim som teknologi- og kunnskapsby. Eksempelvis vil biblioteket ha økt fokus på områder som IT og miljø.
 • Biblioteket skal være en attraktiv kulturarena
  «Kommunedelplan for kulturarenaer 2014 – 2024» har som grunnleggende tanke å etablere felles arenaer hvor leietakerne samarbeider og samhandler for å gi befolkningen gode, nære kulturopplevelser. Biblioteket vil derfor søke å nyetablere sine bydelsbibliotek samlokalisert med andre. Trondheim folkebibliotek ønsker å være en attraktiv kulturarena ved å utvikle gode arrangementslokaler, samt tilby kulturopplevelser til hele Trondheims befolkning.

Sist oppdatert: 24.04.2024

Fant du det du lette etter?