Smitteverntiltak i bibliotekene

Fakta om biblioteket

Innhold

Ved vindeltrappa i Hovedbiblioteket.

Velkommen til Trondheims største kulturhus!

Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus målt i antall besøkende. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse, og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film og musikk. 

Hver dag har vi cirka 3500 besøkende, og det setter vi stor pris på.
Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!

Biblioteket i tall

 
Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket sju avdelinger plassert i de enkelte bydelene; Byåsen, Heimdal, Klæbu (fra 2020), Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Lokalene ligger bl.a. i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.

Avdelingene har åpent mellom 40 og 47 timer pr uke, meråpen åpningstid ikke medregnet.

Oppsummering av 2018

I tabellene under finnes informasjon om de mest etterspurte tallene for Trondheim folkebibliotek de siste fem årene.

Besøk

 
Aktivitet 
2019 2018  2017  2016 2015
           
Antall besøkende totalt  1.142.352 1.052.644 1.006.709   935.917  991.749
  +7,85%  +4,36% +7,03% -5,97%  
           
Hovedbiblioteket 521.764 515.305  506.356  499.621  549.666
Byåsen bibliotek 125.535 119.009  124.862  110.223  111.202
Heimdal bibliotek 78.938 77.439  74.346  66.808  61.870
Moholt bibliotek 147.405 89.527  107.058  93.090  87.793
Ranheim bibliotek 87.561 82.013  55.821  9.388  Åpnet desember 2016
Risvollan bibliotek 104.646 56.934  45.159  70.221  82.751
Saupstad bibliotek 76.503 112.417  93.107  86.566  98.467
           
Stemmer ved forhåndsvalg 24.119        
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 199.039 196.159 193.501  190.464  184.960
   0,98%  3,16%  0,02%   -2.09%  
           
Besøk pr innbygger 5,74 5,36 5,20 4,91 5,36

Det er variasjoner i besøkstall hvert år. Årsaker er delvis stengte bibliotek som pusses opp eller flyttes. I oddetallsår foregår det forhåndstemning i bibliotekene, og det øker også besøkstallene.

Utlån

Aktivitet 
2019 2018  2017  2016 2015
           
Antall utlån totalt (alle avdelinger) 1.088.018 1.077.403 1.043.340  1.043.125 1.064.891
   0,98%  3,16% 0,02%  -2,09%   
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 199.039 196.159 193.501  190.464    184.960
           
           
Utlån pr innbygger 5,47 5,49 5,41  5,48          5,76
           
Ansatte (antall årsverk) 52,0 48,4  49,5  53,6          48,2
           
Utlån pr årsverk 20.923 22.260  21.077 19.454       22.093

 

Mediesamling

Mediesamling 2019 2018  2017  2016 2015
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 199.039 196.159 193.501  190.464  184.960
           
Bibliotekets totale samling (antall eksemplarer) 426.837 438.435 460.589  462.989  461.346
           
Nye bøker og andre medier (antall eksemplarer) 36.751 24.192 33.766  37.750   28.691

Biblioteket jobber hele tiden med å tilby aktuelle medier til utlån. Utdaterte titler tas ut av samlingen og nye kjøpes inn hver uke. I de siste årene har vi satset særlig på litteratur til barn og unge. I tillegg kjøper vi inn flere e-bøker og gjenstander som verktøy og instrument til lån.

Arrangement

Aktivitet / mediesamling 2019 2018  2017  2016 2015
Antall arrangement  1.468 1.864 955  903 842
  -46,32%  55,54%  5,45%  6,76%  
           
Antall besøkende på arrangement 66.342 44.369 30.102  26.587 25.320
  26,18% 38,54% 11,68% 4,77%  

I tillegg til åpne arrrangement som vises i arrangementkalenderen, tilbyr alle bibliotek besøk fra skoler og barnehager. Vi samarbeider med lag, foreninger, frivillige organisasjoner, andre enheter i kommunen og andre om arrangement enten i våre lokaler eller andre steder i kommunen. Siden 2017 har vi samarbeidet med Litteraturhuset i Trondheim om gjennomføring av arrangement eller lån av lokaler.


For mer informasjon om statistikken, kontakt Trondheim folkebibliotek.

Logo

Her finner du Trondheim folkebiblioteks logo i diverse format.

Logoen skal kun benyttes etter avtale med Trondheim folkebibliotek. Andre varianter og format fås på forespørsel. Kontakt administrasjonen ved biblioteket: admin@tfb.no

Versjoner:

 

 

 

Planer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.