Fakta om biblioteket

Innhold

Ved vindeltrappa i Hovedbiblioteket.

Velkommen til Trondheims største kulturhus!

Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus målt i antall besøkende. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse, og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film og musikk. 

Hver dag har vi cirka 3500 besøkende, og det setter vi stor pris på.
Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!

Biblioteket i tall

 
Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket seks avdelinger plassert i de enkelte bydelene; Byåsen, Heimdal, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Lokalene ligger bl.a. i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.

Avdelingene har åpent mellom 40 og 47 timer pr uke, meråpen åpningstid ikke medregnet.

Aktivitet og mediesamling
I tabellen under finnes informasjon om de mest etterspurte tallene for Trondheim folkebibliotek de siste fire årene.

 

Aktivitet / mediesamling 2017  2016 2015 2014  2013
           
Antall besøkende totalt (alle avdelinger) 1.006.709***   935.917    991.749  962.774*  1.064.546
           
Antall utlån totalt (alle avdelinger) 1 043 340  1.043.125 1.064.891 1.016.659 1.041.424
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 193.501  190.464    184.960   182.035   179.692
           
Utlån pr innbygger 5,41  5,48          5,76        5,58        5,79
           
Ansatte (antall årsverk) 49,5  53,6**          48,2       48,2        48,2
           
Utlån pr årsverk 21.077  19.454       22.093    21.092     21.606
           
Bibliotekets totale samling (antall eksemplarer) 460.589  462.989    461.346 462.636     481.657 
           
Nye bøker og andre medier (antall eksemplarer) 33.766  37.750      28.691   39.037    32.707
           
Antall arrangement  955  903 842    
           
Antall besøkende på arrangement 30.102  26.587 25.320    
           


* Moholt bibliotek hadde stengt i fire måneder i 2014.

** Kulturtribunen på Ranheim åpnet i oktober 2016.

*** Risvollan bibliotek hadde stengt i tre måneder i 2017.


For mer informasjon, kontakt Trondheim folkebibliotek på epost post@tfb.no.

Logo

Her finner du Trondheim folkebiblioteks logo i diverse format.

Logoen skal kun benyttes etter avtale med Trondheim folkebibliotek. Andre varianter og format fås på forespørsel. Kontakt administrasjonen ved biblioteket: admin@tfb.no

Versjoner:

 

 

 

Planer

Forside utviklingsplan

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?