Fakta om biblioteket

Innhold

Ved vindeltrappa i Hovedbiblioteket.

Velkommen til Trondheims største kulturhus!

Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus målt i antall besøkende. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse, og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film og musikk. 

Hver dag har vi cirka 3500 besøkende, og det setter vi stor pris på.
Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!

Biblioteket i tall

 
Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket seks avdelinger plassert i de enkelte bydelene; Byåsen, Heimdal, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Lokalene ligger bl.a. i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.

Avdelingene har åpent mellom 40 og 47 timer pr uke, meråpen åpningstid ikke medregnet.

Oppsummering av 2018

 

Aktivitet og mediesamling

I tabellen under finnes informasjon om de mest etterspurte tallene for Trondheim folkebibliotek de siste fem årene.

 

Aktivitet / mediesamling 2018  2017  2016 2015 2014 
           
Antall besøkende totalt (alle avdelinger) 1.052.644*/*** 1.006.709***   935.917    991.749  962.774*
           
Antall utlån totalt (alle avdelinger) 1.077.403 1 043 340  1.043.125 1.064.891 1.016.659
           
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 196.159 193.501  190.464    184.960   182.035
           
Utlån pr innbygger 5,49 5,41  5,48          5,76        5,58
           
Besøk pr innbygger 5,36 5,20 4,91 5,36 5,28
           
Ansatte (antall årsverk) 48,4  49,5  53,6**          48,2       48,2
           
Utlån pr årsverk 22.260  21.077  19.454       22.093    21.092
           
Bibliotekets totale samling (antall eksemplarer) 438.435 460.589  462.989    461.346 462.636  
           
Nye bøker og andre medier (antall eksemplarer) 24.192 33.766  37.750      28.691   39.037
           
Antall arrangement  1.864 955  903 842  
           
Antall besøkende på arrangement 44.369 30.102  26.587 25.320  
           


* Moholt bibliotek hadde stengt i fire måneder i 2014 og en måned i 2018

** Kulturtribunen på Ranheim åpnet i oktober 2016.

*** Risvollan bibliotek hadde stengt i tre måneder i 2017 og 3 måneder i 2018


For mer informasjon, kontakt Trondheim folkebibliotek på epost post@tfb.no.

Logo

Her finner du Trondheim folkebiblioteks logo i diverse format.

Logoen skal kun benyttes etter avtale med Trondheim folkebibliotek. Andre varianter og format fås på forespørsel. Kontakt administrasjonen ved biblioteket: admin@tfb.no

Versjoner:

 

 

 

Planer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.