Fakta om biblioteket

Ved vindeltrappa i Hovedbiblioteket.

Velkommen til Trondheims største kulturhus!

Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus målt i antall besøkende. Her møter du en mangfoldig verden av kunnskap og opplevelse, og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, film og musikk. 

Hver dag har vi cirka 3500 besøkende, og det setter vi stor pris på.
Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!

Biblioteket i tall

 
Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket seks avdelinger plassert i de enkelte bydelene; Byåsen, Heimdal, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Lokalene ligger bl.a. i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.

Avdelingene har åpent mellom 40 og 47 timer pr uke, meråpen åpningstid ikke medregnet.

Aktivitet og mediesamling
I tabellen under finnes informasjon om de mest etterspurte tallene for Trondheim folkebibliotek de siste fire årene.

 

Aktivitet / mediesamling 2016 2015 2014  2013
         
Antall besøkende totalt (alle avdelinger) 935.917    991.749  962.774*  1.064.546
         
Antall utlån totalt (alle avdelinger) 1.043.125 1.064.891 1.016.659 1.041.424
         
Antall innbyggere i kommunen pr 4. kvartal (kilde: SSB) 190.464    184.960   182.035   179.692
         
Utlån pr innbygger 5,48          5,76        5,58        5,79
         
Ansatte (antall årsverk) 53,6**          48,2       48,2        48,2
         
Utlån pr årsverk 19.454       22.093    21.092     21.606
         
Bibliotekets totale samling (antall eksemplarer) 462.989    461.346 462.636     481.657 
         
Nye bøker og andre medier (antall eksemplarer) 37.750      28.691   39.037    32.707


* Moholt bibliotek hadde stengt i fire måneder i 2014.

** Kulturtribunen på Ranheim åpnet i oktober 2016.


For mer informasjon, kontakt Trondheim folkebibliotek på epost post@tfb.no.

Logo

Her finner du Trondheim folkebiblioteks logo i diverse format.

Logoen skal kun benyttes etter avtale med Trondheim folkebibliotek. Andre varianter og format fås på forespørsel. Kontakt administrasjonen ved biblioteket: admin@tfb.no

Versjoner:

 

 

 

Planer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?