Family Links 
For deg som leter etter familiemedlemmer

Flyktninger og asylsøkereres helse
Ressursside fra flyktning.net med informasjon om helse og rettigheter.

Innvandring
Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet

IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lexin
Ordbøker på mange språk

Morsmål.no
Nettsted for morsmål og tospråklig opplæring

Nakmi 
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

New in Norway
Practical information from public offices

Ny i Norge 
Praktiske opplysninger fra offentlige etater

SEIF
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Har kontor i Trondheim.

Skolekassa.no
Nettside for deg som lærer norsk. Tilgjengelig på norsk, engelsk, arabisk, dari, kurmandji, pashto og tigrinja

Trondheim dialogsenter
En møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim

Tv2 skole - nyheter på flere språk
Ukentlige nyhetssendinger på arabisk, pashto, dari, kurmandji og tigrinja

UDI 
Informasjon fra Utlendingsdirektoratet

Utrop 
Nyheter og debatt om det flerkulturelle Norge