Avdelinger

Innhold

Hovedbiblioteket i sentrum og de sju bydelsbibliotekene på Byåsen, Heimdal, Klæbu, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad, utgjør Trondheim folkebibliotek. I 2020-21 har vi et testprosjekt med Bøker & bylab på Elgeseter.

I tillegg driver biblioteket en avdeling ved Trondheim fengsel.

Åpningstider i dag

Meråpent bibliotek 7-23* | Oversikt over åpningstider

Hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket mot Kongens gate

KartAdresse: Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim

Telefon: 72 54 75 00
E-post: post@tfb.no
Instagram: @tfbno

Kalender Arrangementer på hovedbiblioteket

Kollektivt: Buss, trikk, tog eller hurtigbåt til Trondheim sentrum. Se atb.no og nsb.no.

Parkering: Gateparkering eller parkeringshus i sentrum. Se Trondheim parkering. Sykkelparkering ved inngangene fra Kongens gate og Peter Egges plass.

To som sitter i stol og leser bøker

Hovedbiblioteket ligger sentralt i midtbyen ved krysset Kongens gate og Kjøpmannsgata. Det er inngang fra Kongens gate, fra Peter Egges plass, og via Sellanraa bok & bar, når denne er åpen. Trøndelag fylkesbibliotek ligger også i samme bygning og vi har felles samling som kan brukes av alle.

Over tre etasjer finner du tilbud for barn & unge, voksne, lesesal, og lokaler for arrangement og utstillinger.

Magistratsalen

Hovedbiblioteket - Barn og unge

Skoleklasse snakker med bibliotekar

Tilbud og veildningsskranke for Barn og unge finner du i 1. etasje på hovedbiblioteket.

Telefon: 72 54 75 25
E-post: bua@tfb.no

Her finner du skjønnlitterære bøker, fagbøker, lydbøker, musikk, tegneserier, filmer og spill til barn og ungdom.

Vi har PC-er som er reservert barn og unge under 17, og hvis du henvender deg i skranken kan du låne spill til våre Playstation 4, eller iPad med apper for småbarn. Disse er kun til bruk i biblioteket. Barn og unge har også tilbud til skoler og barnehager.

Mummihus i lekehusstørrelse i bakhagen

Hovedbiblioteket - Voksne

Studenter som sitter ved høye bord og jobber

Tilbud for voksne har du i 2. og 3. etasje på hovedbiblioteket.

Telefon: 72 54 75 40
E-post: voksen@tfb.no

Dette er stedet med noe for alle! Her kan du kan slappe av med dagens aviser, låne PC, bruke studieplasser, lese tegneserier og blader, låne bøker, filmer, lydbøker, språkkurs m.m.

Kvinne ved skranken som snakker med bibliotekar

Dyktige bibliotekarer hjelper deg gjerne med å finne det du er på jakt etter. Spør i veiledningsskranken i 2. etasje.

Hva finnes hvor?

Voksenavdelingas samlinger er spredt over alle tre etasjene på hovedbiblioteket:

 • 1. etasje: Et utvalg av ny litteratur og kunstbøker. Temautstillinger og tegneserier.
 • 2. etasje: Faglitteratur og skjønnlitteratur på norsk og andre språk
  • Veiledningskranke
 • 3. etasje: Mer faglitteratur
  • Trondheimslitteratur
  • Faglitteratur innen historie, geografi, slektsgransking og litteratur.
  • Kommunale dokumenter til offentlig ettersyn
  • Lesesal
  • Studieplasser
  • Grupperom - midlertidig stengt på grunn av smittevern
  • Rom for selvbetjent lesing av mikrofilm (eldre Trondheims-aviser)

Mye av den eldre litteraturen er plassert i på lager i kjelleren. Vi henter på forespørsel!

Hovedbiblioteket - Musikk og film

Kvinne som blar i filmer ved hylla

Vårt utvalg av musikk og film for voksne, finner du i 2. etasje på hovedbiblioteket i området mot det gamle rådhus.

Telefon: 72 54 75 40
E-post: musikk@tfb.no

I hyllene finner du et bredt utvalg av CD-er, noter, vinylplater, musikkfilm, musikkinstrumenter, musikktidsskrifter, litteratur om musikk, spillefilm (på Blu-Ray og DVD), dokumentarfilm, TV-serier, filmtidsskrifter og litteratur om film.

Mann som blar i hylla med vinylplater

Mer om musikktilbudet.

Interiørbilde fra Rådhussalen

Mer om de historiske bygningene i hovedbiblioteket

Hovedbiblioteket består av tre bygninger: Det gamle Rådhuset, Lorck-gården og det nyeste bygget, fra 1988. Etter at det nye bibliotekbygget på Peter Egges plass ble tatt i bruk i 1988, har folkebiblioteket for alvor satt sitt preg på det sosiale landskapet i vår tusenårige by.

Samtidig befinner biblioteket seg helt sentralt i det historiske kjerneområdet som var utgangspunktet for den første bydannelsen for 1000 år siden. Sagatidas Saurlid var et sted i elva der det var naturlig å legge til med båter. Denne lille bukta, eller Lona, har strukket seg inn på det området der biblioteket står i dag. I følge tradisjonen var det her liket til Olav Haraldsson (seinere den Hellige) ble ført i land etter Stiklestadslaget i 1030. For å hedre sin far, reiste Magnus den Gode ei kirke på dette stedet. Dette må ha vært ei enkel trekirke. Siden ble den erstatta av ei steinkirke. Denne ble fullført i løpet av 1100-tallet. Det er restene av denne Olavskirka som er gravd ut og avdekket i folkebiblioteket sitt overbygde gårdsrom i dag.

Kvinne som går forbi kirkeruiner

Hele det kvartalet som kalles Folkebibliotektomta har vært gjenstand for omfattende arkeologiske utgravninger, feltet er blant de aller største i Skandinavia. Det er registrert cirka 200.000 funn, og dette har bidratt til ny, fundamental viten om den tidligste historien til byen. Den gamle middelalderkirka har vært igjennom forskjellige faser opp igjennom århundrene. En tid har den vært brukt som klosterkirke. Etter reformasjonen i 1537 tok forfallet til for alvor.

Fra brua i overgangen fra det gamle rådhuset og over i nybiblioteket har en god oversikt over det rekonstruerte middelalderlandskapet rundt kirkeruinen. Mange stopper opp her. Sentralt befinner det seg fire skjeletter, som er en del av funn som ble avdekket i januar 1989.

Etter hvert ble det reist nye hus over ruinen av den gamle kirka, dels med bruk av kleberstein fra kirkemurene. På slutten av 1600-tallet ble daværende bygning gitt til byen som rådstue.

Det bygget som i dag benevnes Det gamle rådhus ble reist først på 1700-tallet.

Rådhuset gjennomgikk flere ombygginger, og ble tatt i bruk som folkebibliotek i 1933. I overgangen mellom gammelt og nytt bibliotekbygg ble det i 1994 avduka ei plate til minne om bibliotekar Johanna Matheson, som døde i tysk fangenskap i 1944.

Etter at det etterlengta nye bibliotekbygget sto ferdig i 1988, ble de gamle rådhuslokalene satt i stand og restaurert, og biblioteket har siden hatt flere funksjoner i det gamle bygget:

Interiørbilde fra Rådhussalen med flygelDen staselige Rådhussalen i andre etasje brukes i dag til konserter og lignende arrangementer. Dette er helt i tråd med bruken av lokalet på 1700- og 1800-tallet!

Deler av arealet i denne etasjen rommer også musikkavdeling og samling med Trondheims-litteratur.

I første etasje er det en historisk presentasjon av områdehistoria: "Scener fra en tusenårig møteplass". På veggene her er det bevart dekorasjoner som ble utført av seks forskjellige trønder-malere på 1930-tallet.

Kaféen holder til i biblioteket si tidligere barneavdeling - lokalene med tilliggende kjellerrom har også ei fortid som arrest eller fangehull. Blant dem som har hatt ufrivillig opphold her, er lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og mestertyven Gjest Baardsen.

Folkebibliotekkomplekset i Trondheim består av enda et spennende element: Lorck-gården.

I dag står bare deler av våningshuset tilbake av det som engang var et helt gårdsanlegg. Dette er rester fra det eldste handelsborgerskapet i byen. Også denne bygningen har gjennomgått store forandringer i årenes løp, men det finnes originale 1700-tallselementer i det huset som er bevart.

I første etasje er den såkalte Børssalen praktfullt restaurert, og framstår i dag som et eksempel på finere borgerskapsinteriør fra midten av 1800-tallet. Begge de to restaurerte stuene i denne etasjen er vanligvis avlåst, og brukes bare ved spesielle anledninger.

Det som finnes tilbake av original bygningsmasse i Lorckgårdens andre etasje, brukes hovedsaklig til kontorer.

En grundigere beskrivelse av de gamle bygningene i Trondheim folkebibliotek kan leses i ei brosjyre som finnes på hovedbiblioteket.

Biblioteket på Byåsen

Byåsen bibliotek i fugleperspektiv

Byåsen bibliotek er samlokalisert med Byåsen videregående skole, men biblioteket er åpent for alle. På Byåsen er det også et verktøybibliotek.

KartAdresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim
Telefon: 74 17 42 40
E-post: byasen@tfb.no

Klokke Åpningstider
Kalender Arrangementer på Byåsen bibliotek

Kollektivt: Buss nr 3 til Hallset (7 min å gå), trikk nr 9 til Munkvoll (6 min å gå) eller buss nr 23 til Byåsen skole (9 min å gå). Se rutetider på atb.no

Parkering: Gjesteparkering med urskive på skolens parkeringsplass.

Interiørbilde fra Byåsen bibliotek

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Byåsen bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 07.00-23.00 alle dager, hele året.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Biblioteket på Heimdal

Heimdal bibliotek ligger i 1. etasje i Hovdebygget, like øst for jernbanen. Vis á vis Heimdal kunstforening.

Biblioteket har inngang fra vestsiden av bygget; inngang C.

Kart Adresse: Industriveien 7 inngang C, 7072 Heimdal
Telefon: 72 54 95 15
E-post: heimdal@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangementer på Heimdal bibliotek

Kollektivt: Tog til Heimdal stasjon (5 min å gå), Buss nr 1, 2, 16, 46, 50, 77 eller 78 til Heimdal stasjon (5 min å gå). Se rutetider på atb.no og nsb.no

Parkering: Gjesteparkering mellom biblioteket og jernbanelinja.

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Heimdal bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 07.00-23.00 alle dager, hele året.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Biblioteket på Klæbu

Biblioteket på Klæbu ble et bydelsbibliotek i Trondheim fra 01.01.2020. I løpet av 2021 vil biblioteket bli meråpent.

Biblioteket ligger i 3. etasje i kulturhuset ved siden av kafeen og Klæbu treningssenter.

Kart Adresse: Hallsetbakken 2, 7540 Klæbu

Telefon: 92 80 54 64
E-post: klabu@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangementer på Klæbu bibliotek

Kollektivt: Buss nr 23, 72 eller 73 til Klæbu sentrum (3 min å gå).

Parkering: Gjesteparkering ved kulturhuset.

På biblioteket finner du leseplasser, grupperom, publikums-PC-er, mulighet for å skanne, kopiere og ta utskrift. Du kan spille brettspill, Playstation eller spill på PC.

Klæbu bibliotek har bokkasser hos tannlegen og legekontoret. Disse bøkene kan leses på stedet. De byttes en gang i året. I tillegg har alle barnehagene og SFO bokkasser fra biblioteket. Disse bøkene kan lånes med hjem og blir skiftet tre ganger året.

Biblioteket på Moholt

Moholt bibliotek utvendig

Moholt bibliotek ligger i Moholt Allmenning ved studentbyen. I samme etasje som biblioteket ligger Kafé Kjøkkenbordet. Studentkulturhuset Loftet ligger i etasjen over. På Moholt kan du også låne verktøy og ellastesykler.

KartAdresse: Moholt Allmenning 1, 7050 Trondheim
Telefon: 72 54 58 20
E-post: moholt@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangementer på Moholt bibliotek

Kollektivt: Buss nr 3 eller 14 til Moholt studentby (3 min å gå) eller buss nr 12 til Moholt storsenter (6 min å gå). Se rutetider på atb.no

Parkering: Parkeringskjeller under biblioteket med 30 plasser administrert av Trondheim Parkering. Man betaler på automat eller med app. Det koster 20 kroner for hver time, men betaler bare etter hvor lenge man står.

Innendørs på Moholt bibliotek

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Moholt bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan få tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 07.00-23.00 alle dager, hele året.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Biblioteket på Ranheim - Kulturtribunen

Kulturtribunen som er i 2. og 3.etg i tribuneanlegget på Ranheim arena, er bydelens kulturelle møteplass med bibliotek og fritidstilbud til barn og unge.

KartAdresse: Ranheimsvegen 172, 7055 Ranheim
Telefon: 72 54 92 25
Epost: ranheim@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangementer på Ranheim bibliotek

Kollektivt: Buss nr 1 til Ranheim idrettsplass (1 min å gå). Se rutetider på atb.no

Parkering: To HC-parkeringer på oppmerket plass ved inngangen til 3T og noen oppmerkede parkeringsplasser ved bygget. Gratis parkering.

Lesekrok på Ranheim bibliotek Biblioteket på Ranheim innvendig

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Ranheim bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan få tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 07.00-23.00 alle dager, hele året.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Tweenies

Kulturtribunens Tweenies er et gratis kultur- og fritidstilbud for barn og unge som går i 5.-7. trinn. Her får barn og unge mulighet til å bli introdusert for ulike aktiviteter og kulturuttrykk, og et sted å være sammen med venner.

Åpningstider:

 • Tirsdager kl. 13.30-16.15
 • Onsdager kl. 14.00-16.15

Biblioteket på Risvollan

Risvollan bibliotek ligger lett tilgjengelig i Risvollan senter og tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Biblioteket ble pusset opp i 2017-18.

KartAdresse: Ingeborg Aas veg 2, 7036 Trondheim
Telefon: 72 54 39 98
E-post: risvollan@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangement på Risvollan bibliotek

Kollektivt: Buss nr 11 til Risvollan senter (3 min å gå). Se rutetider på atb.no

Parkering: Parkeringsplasser rundt Risvollan senter. Det er gratis de første 3 timene, deretter betaling. Man må trekke parkeringskvittering fra automat, også ved gratisparkering.

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Risvollan bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 07.00-23.00 alle dager, hele året.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Biblioteket på Saupstad

Saupstad bibliotek tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Det er utgang til uteområdet ved Blisterhaugen og et eget rom for lesestunder. Saupstad har et verktøybibliotek. Biblioteket har også et møterom med videokonferanseutstyr tilgjengelig.

KartAdresse: Reier Søbstads veg 24, 7078 Saupstad
Telefon: 72 54 80 12
E-post: saupstad@tfb.no

Klokke Åpningstider

Kalender Arrangementer på Saupstad bibliotek

Kollektivt: Buss nr 2, 16 eller 50 til Saupstadsenteret (3 min å gå). Se rutetider på atb.no

Parkering: Gratis parkering inntil 2 timer ved Saupstad senter.

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Saupstad bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan få tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er på Saupstad kl. 07.00-21.00 søndag til torsdag, hele året. Det er ikke meråpent fredag og lørdag, kun åpent i betjent tid.

NB! Stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Tilgang til meråpent bibliotek

Sist oppdatert: 30.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.