Avdelinger

Innhold

Åpningstider i dag

Meråpent bibliotek 7-23* | Oversikt over åpningstider

Hovedbiblioteket i sentrum og de seks bydelsbibliotekene på Byåsen, Heimdal, Moholt, Risvollan, Saupstad, samt Kulturtribunen på Ranheim, utgjør Trondheim folkebibliotek.

I tillegg driver biblioteket en avdeling ved Trondheim fengsel.

Hovedbiblioteket

 

Hovedbiblioteket ligger sentralt i midtbyen ved krysset Kongens gate og Kjøpmannsgata. Det er inngang fra Kongens gate, fra Peter Egges plass, og via Sellanraa bok & bar, når denne er åpen. Arvesølvet folkecafé ligger ved inngangen fra Kongens gate. Trøndelag fylkesbibliotek ligger også i samme bygning og vi har felles samling som kan brukes av alle.

Over tre etasjer finner du tilbud for barn & unge, voksne, lesesal, og lokaler for arrangement og utstillinger.

Adresse: Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim
Telefon: 72 54 75 00
E-post: post@tfb.no
Instagram: @tfbno

 

 

 

Se oversikten over arrangementer på hovedbiblioteket

 

 

Hovedbiblioteket - Barn og unge

 

Tilbud og veildningsskranke for Barn og unge finner du i 1. etasje på hovedbiblioteket.
Telefon: 72 54 75 25
E-post: bua@tfb.no

Her finner du skjønnlitterære bøker, fagbøker, lydbøker, musikk, tegneserier, filmer og spill til barn og ungdom. 

Vi har PC-er som er reservert barn og unge under 17, og hvis du henvender deg i skranken kan du låne spill til våre Playstation 4, eller iPad med apper for småbarn. Disse er kun til bruk i biblioteket.

 

 

 

Hovedbiblioteket - Voksne

 

Tilbud for voksne har du i 2. og 3. etasje på hovedbiblioteket. 
Telefon: 72 54 75 40
E-post: voksen@tfb.no

Dette er stedet med noe for alle! Her kan du kan slappe av med dagens aviser, låne PC, bruke studieplasser eller grupperom, lese tegneserier og blader, låne bøker, filmer, lydbøker, språkkurs m.m.Dyktige bibliotekarer hjelper deg gjerne med å finne det du er på jakt etter. Spør i veiledningsskranken i 2. etasje.

 

Hva finnes hvor?

Voksenavdelingas samlinger er spredt over alle tre etasjene på hovedbiblioteket:

 • 1. etasje: Et utvalg av ny litteratur og kunstbøker. Temautstillinger og tegneserier.
 • 3. etasje: Juss, historie og lokalsamling
  • Trondheimslitteratur
  • Faglitteratur innen historie, geografi, slektsgransking, juss og IT
  • Kommunale dokumenter til offentlig ettersyn
  • Lesesal
  • Grupperom (ingen bestilling)
  • Rom for selvbetjent lesing av mikrofilm (eldre Trondheims-aviser)

 

Mye av den eldre litteraturen er plassert i på fjernlager i kjelleren. Vi henter på forespørsel!

 

 

Hovedbiblioteket - Musikk og film

Vårt utvalg av musikk og film for voksne, finner du i 2. etasje på hovedbiblioteket i området mot ruinene.
Telefon: 72 54 75 33
E-post: thbm@tfb.no

 

I hyllene finner du et bredt utvalg av CD-er, noter, vinylplater, musikkfilm, musikkinstrumenter, musikktidsskrifter, litteratur om musikk, spillefilm (på Blu-Ray og DVD), dokumentarfilm, TV-serier, filmtidsskrifter og litteratur om film. 

 

Mer om musikktilbudet.

 


Mer om de historiske bygningene i hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket består av tre bygninger: Det gamle Rådhuset, Lorck-gården og det nyeste bygget, fra 1988. Etter at det nye bibliotekbygget på Peter Egges plass ble tatt i bruk i 1988, har folkebiblioteket for alvor satt sitt preg på det sosiale landskapet i vår tusenårige by.

Samtidig befinner biblioteket seg helt sentralt i det historiske kjerneområdet som var utgangspunktet for den første bydannelsen for 1000 år siden. Sagatidas Saurlid var et sted i elva der det var naturlig å legge til med båter. Denne lille bukta, eller Lona, har strukket seg inn på det området der biblioteket står i dag. I følge tradisjonen var det her liket til Olav Haraldsson (seinere den Hellige) ble ført i land etter Stiklestadslaget i 1030. For å hedre sin far, reiste Magnus den Gode ei kirke på dette stedet. Dette må ha vært ei enkel trekirke. Siden ble den erstatta av ei steinkirke. Denne ble fullført i løpet av 1100-tallet. Det er restene av denne Olavskirka som er gravd ut og avdekket i folkebiblioteket sitt overbygde gårdsrom i dag.

 

Hele det kvartalet som kalles Folkebibliotektomta har vært gjenstand for omfattende arkeologiske utgravninger, feltet er blant de aller største i Skandinavia. Det er registrert cirka 200.000 funn, og dette har bidratt til ny, fundamental viten om den tidligste historien til byen. Den gamle middelalderkirka har vært igjennom forskjellige faser opp igjennom århundrene. En tid har den vært brukt som klosterkirke. Etter reformasjonen i 1537 tok forfallet til for alvor.

Fra brua i overgangen fra det gamle rådhuset og over i nybiblioteket har en god oversikt over det rekonstruerte middelalderlandskapet rundt kirkeruinen. Mange stopper opp her. Sentralt befinner det seg fire skjeletter, som er en del av funn som ble avdekket i januar 1989. 

Etter hvert ble det reist nye hus over ruinen av den gamle kirka, dels med bruk av kleberstein fra kirkemurene. På slutten av 1600-tallet ble daværende bygning gitt til byen som rådstue. 

Det bygget som i dag benevnes Det gamle rådhus ble reist først på 1700-tallet. 

Rådhuset gjennomgikk flere ombygginger, og ble tatt i bruk som folkebibliotek i 1933.  I overgangen mellom gammelt og nytt bibliotekbygg ble det i 1994 avduka ei plate til minne om bibliotekar Johanna Matheson, som døde i tysk fangenskap i 1944. 

Etter at det etterlengta nye bibliotekbygget sto ferdig i 1988, ble de gamle rådhuslokalene satt i stand og restaurert, og biblioteket har siden hatt flere funksjoner i det gamle bygget:

 

Den staselige Rådhussalen i andre etasje brukes i dag til konserter og lignende arrangementer. Dette er helt i tråd med bruken av lokalet på 1700- og 1800-tallet!
Deler av arealet i denne etasjen rommer også musikkavdeling og samling med Trondheims-litteratur. 

I første etasje er det en historisk presentasjon av områdehistoria: "Scener fra en tusenårig møteplass". På veggene her er det bevart dekorasjoner som ble utført av seks forskjellige trønder-malere på 1930-tallet. 

Kaféen holder til i biblioteket si tidligere barneavdeling - lokalene med tilliggende kjellerrom har også ei fortid som arrest eller fangehull. Blant dem som har hatt ufrivillig opphold her, er lekpredikanten Hans Nielsen Hauge og mestertyven Gjest Baardsen.

Folkebibliotekkomplekset i Trondheim består av enda et spennende element: Lorck-gården.

I dag står bare deler av våningshuset tilbake av det som engang var et helt gårdsanlegg. Dette er rester fra det eldste handelsborgerskapet i byen. Også denne bygningen har gjennomgått store forandringer i årenes løp, men det finnes originale 1700-tallselementer i det huset som er bevart.

I første etasje er den såkalte Børssalen praktfullt restaurert, og framstår i dag som et eksempel på finere borgerskapsinteriør fra midten av 1800- tallet. Begge de to restaurerte stuene i denne etasjen er vanligvis avlåst, og brukes bare ved spesielle anledninger.

Det som finnes tilbake av original bygningsmasse i Lorckgårdens andre etasje, brukes hovedsaklig til kontorer. 

En grundigere beskrivelse av de gamle bygningene i Trondheim folkebibliotek kan leses i ei brosjyre som finnes på hovedbiblioteket.

 

 

 

 

Byåsen bibliotek

Byåsen bibliotek er samlokalisert med Byåsen videregående skole, men biblioteket er åpent for alle. På Byåsen er det også et verktøybibliotek.


Adresse: Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim
Telefon: 74 17 42 40
E-post: byasen@tfb.no

Åpningstider

 

Arrangementer på Byåsen bibliotek

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Byåsen bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 7-23 alle dager, hele året. 

Tilgang til meråpent bibliotek

 

 

 

Heimdal bibliotek

Heimdal bibliotek ligger i 1. etasje i Hovdebygget, like øst for jernbanen. Vis á vis Heimdal kunstforening.

Biblioteket har inngang fra vestsiden av bygget; inngang C.

Adresse: Industriveien 7 inngang C, 7072 Heimdal
Telefon: 72 54 95 15
E-post: heimdal@tfb.no

Åpningstider

 

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Heimdal bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 7-23 alle dager, hele året.

Tilgang til meråpent bibliotek

Arrangementer på Heimdal bibliotek

 

 

 

Moholt bibliotek

Moholt bibliotek har flyttet fra Brøsetvegen til Moholt Allmenning ved studentbyen. I etasjen over biblioteket ligger Kafé KjøkkenbordetPå Moholt kan du også låne verktøy og el-lastesykler.

Adresse: Moholt Allmenning 1, 7050 Trondheim
Telefon: 72 54 58 20
E-post: moholt@tfb.no

Åpningstider

 

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek


Moholt bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan få tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 7-23 alle dager, hele året. 

Tilgang til meråpent bibliotek

Arrangementer på Moholt bibliotek

 

 

 

Kulturtribunen på Ranheim

Kulturtribunen ligger i 2. og 3.etg i tribuneanlegget på Ranheim arena, og er bydelens kulturelle møteplass med bibliotek og fritidstilbud til barn og unge.

Adresse: Ranheimsvegen 172, 7055 Ranheim
Telefon: 72 54 92 25
Epost: ranheim@tfb.no

Åpningstider

Facebook: kulturtribunenranheim
Snap: kulturtribunen
Instagram: kulturtribunen

 

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Kulturtribunen på Ranheim er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan få tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 7-23 alle dager, hele året.

Tilgang til meråpent bibliotek

Arrangementer på Kulturtribunen

 

Tweenies

Kulturtribunens Tweenies er et gratis kultur- og fritidstilbud for barn og unge som går i 5.-7. trinn. Her får barn og unge mulighet til å bli introdusert for ulike aktiviteter og kulturuttrykk, og et sted å være sammen med venner. 

Åpningstider:
Mandag: 14-16
Tirsdag: 13:30-16
Onsdag: 13:30-16
Torsdag: 14-16

 

 

 

Risvollan bibliotek

Risvollan bibliotek ligger lett tilgjengelig i Risvollan senter og tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Biblioteket ble pusset opp i 2017-18.


Adresse: Ingeborg Aas veg 2, 7036 Trondheim
Telefon: 72 54 39 98
E-post: risvollan@tfb.no

Åpningstider

Meråpent bibliotek

Logo meråpent bibliotek

Risvollan bibliotek er et meråpent bibliotek, som betyr at lånere over 15 år kan gis tilgang til biblioteket utover ordinær, bemannet åpningstid. Åpningstider for besøkende med tilgang er kl. 7-23 alle dager, hele året. 

Tilgang til meråpent bibliotek

 Arrangement på Risvollan bibliotek

 

 

 

Saupstad bibliotek

Saupstad bibliotek tilbyr varierte tjenester til alle i bydelen. Der ligger også et filmverksted, der du kan låne film- og redigeringsutstyr. Saupstad er også et verktøybibliotek.

Adresse: Reier Søbstads veg 24, 7078 Saupstad
Telefon: 72 54 80 12
E-post: saupstad@tfb.no

Åpningstider

 

Arrangementer på Saupstad bibliotek


Meråpent bibliotek

5.okt 2018:
Tilbudet om meråpent bibliotek på Saupstad er midlertidig stengt. Dessverre har vi hatt utfordringer som ikke kan løses på annet vis enn ved å stenge. Vi beklager så mye.  

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?