Personvern

Innhold

Personvern og informasjonskapsler

Trondheim folkebibliotek vil beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Mine sider, besøker denne nettsiden og benytter deg av våre tilbud som krever registrering (i det følgende også omtalt samlet som "våre tjenester").

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Trondheim kommune enhet Trondheim folkebibliotek ("Biblioteket") er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på biblioteket.trondheim.kommune.no/kontakt.

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir

For å få lånekort ved Trondheim folkebibliotek trenger vi å registrere personopplysninger om deg. Biblioteket kommer ikke til å bruke dine personopplysninger til mer enn hva som kreves for at du skal kunne låne det vi har til utlån, bruke bibliotekets datamaskiner og trådløse nett, få tilgang til meråpent bibliotek, bruke bibliotekets digitale tjenester som for eksempel lån av e-bøker, når du bruker lånekortet som identifisering, lagres dine innloggingsopplysninger kun i tilstrekkelig tid. Over lengre tids inaktivitet (3 år), vil du bli slettet fra vårt register. Dette gjelder personlige lånere over 15 år.

Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer. For registrering av lånekort til barn under 15 år, registrerer vi også foresattes navn. Vi behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler videre inn fødselsnummer/ID-nummer fordi den forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Du har rett til å be om innsyn i opplysninger om deg selv som biblioteket oppbevarer og behandler. Og du kan selv endre dine personopplysninger på nett.

Om du ønsker å slette lånekortet må du ta kontakt med oss i biblioteket eller på e-post: Utestående lån må leveres og eventuell gjeld må være oppgjort, før medlemskap kan avsluttes.

Lånehistorikk og lånedata

Standardinnstillingen

Som låner hos oss, vil Biblioteket i begrenset utstrekning samle inn og behandle data om hva du låner (lånehistorikk). Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikk i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Til bibliotekstatistikk som rapporteres inn årlig til Nasjonalbiblioteket/Statistisk sentralbyrå lagres også ditt totale antall lån, kjønn, alder, postnummer og barn/voksen. Denne statistikken er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som person.

Om du har gjeld til bibliotek i form av purringer eller erstatningskrav, finnes de i systemet til gjelden er gjort opp.

Lånehistorikk og informasjonskapsler

Du kan selv lagre din lånehistorikk. Denne funksjonen er tilgjengelig i Bibliofil-appen og det er kun du som har tilgang til den.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på biblioteket.trondheim.kommune.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som biblioteket.trondheim.kommune.no. Trondheim kommune bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se lenken under). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Du finner informasjon om dette på Trondheim kommunes nettside.

For bruk av Bibliofil-tjenestene ligger det informasjon om informasjonskapsler og personvern i tjenestene.

E-post

Når du sender oss e-post direkte, arkiveres e-posten i kommunens e-postsystem. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som sender den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Nyhetsbrev

Trondheim folkebibliotek har et eget nyhetsbrev med informasjon om arrangementer, som sendes ut ca 8 ganger i året. For å registrere seg må man oppgi navn og epost. Trondheim folkebibliotek bruker denne informasjonen kun til å kontakte deg om arrangementer og nyheter fra biblioteket. Du kan når som helst ombestemme deg ved å klikke på Unsubscribe nederst i et nyhetsbrev du mottok fra Trondheim folkebibliotek. Vi behandler alle personopplysninger i henhold til de nye retningslinjene GDPR.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på biblioteket.trondheim.kommune.no/kontakt.

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for nettstedet biblioteket.trondheim.kommune.no 

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket.trondheim.kommune.no/kontakt eller ta kontakt med Trondheim kommunes personvernombud, .

Sist oppdatert: 22.08.2023

Fant du det du lette etter?