Digitale tjenester

Innhold

Digitale tjenester du kan bruke med lånekort eller ved å besøke biblioteket. I Bibliofil-appen finner du snarveier under digitale tjenester i menyen. ebok.png

E-bøker og lydbøker

Bookbites
Med lånekort eller FEIDE
Libby
Med lånekort
Verdensbiblioteket
Åpent

 

eavis.png

Aviser og tidsskrift

A-tekst
I biblioteket
FLIPP
I biblioteket eller Bibliofil
Nasjonalbibliotekets avisbase
I biblioteket
Plussartikler i lokale nettaviser
I biblioteket
Pressreader
I biblioteket eller Bibliofil
 

 

film.png
Filmtjenester

Cineast
Med lånekort
Filmbib
Med lånekort
Filmoteket
Med lånekort

 

arr.png
Digitale arrangement

Digital lesesirkel Digitale arrangement
Åpent
Podcast
Åpent

 

databaser.png
Databaser 

  Lovdata Pro
I biblioteket
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek,
utvidet tilgang

 

 

Åpne digitale tjenester

Bokhylla.no  - 255 000 digitaliserte norske bøker fra 2001 og bakover

DOAJ - Directory of Open Access journals. Artikler fra forskningstidsskrifter

Helsebiblioteket.no - det meste er åpent, men bibliotekaren har tilgang til mer

Idunn -  tidsskrifter og bøker med åpen tilgang

Lovdata - Inneholder gjeldende lover og forskrifter i full tekst. Biblioteket har tilgang til Lovdata Pro i sine lokaler, se over.

NORA - åpent arkiv med søketjeneste for norskpublisert vitenskapelig materiale

Nord-sør biblioteket - et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk

Regjeringen.no - dokumenter - dokument fra Statsministerens kontor og departementene

Stortinget.no - Fulltekstsøk i publikasjoner fra Stortinget og Regjeringa

 

 

Sist oppdatert: 02.03.2023