Utlån av elsykler

InnholdLån elsykkel med lasteplan. Maksvekt på lasteplanet er 100 kilo. Sykkelen har piggdekk på vinteren og den kan lånes i inntil 3 dager. Det er 18 års aldersgrense for lån av elsykkel.

Elsykler kan lånes og leveres på hovedbiblioteket, og på bydelsbibliotekene på Byåsen, Moholt, Risvollan og Saupstad (fra juni 2022).

Kontakt for å låne

Ta kontakt med biblioteket du vil låne fra for spørsmål. Det er mulig å reservere sykler over telefon og e-post.

Se om el-syklene er ledige


Lånebetingelser el-sykkel

Følgende betingelser gjelder for lån av el-sykkel

 • El-sykkel av type Christiania bikes model light tilhører Trondheim folkebibliotek og kan lånes ved å kontakte personalet
 • Aldersgrense for hjemlån og bruk: 18 år
 • Hjemlån er kun til privatpersoner og kun til privat bruk. Framlån/framleie er ikke tillatt
 • Sett deg inn i hvordan sykkelen og sykkelens batteri fungerer. Les medfølgende bruksanvisninger
 • Sykkelen skal alltid låses fast til objekt som er festet i bakken, eksempelvis fundamentert sykkelstativ eller lignende, eller plassert låst innendørs. 
 • Batteriet skal alltid tas av når sykkelen står parkert. Hvis sykkelen har avtagbart display (gjelder kun Risvollan og Byåsen), skal det også tas av når sykkelen er parkert. Det anbefales å parkere sykkelen på et område som ikke er allment tilgjengelig.
 • Lånes sykkelen over natten, må den være innelåst om natten (00.00 - 06.00) på grunn av forsikringsvilkårene. Overtredelse av dette medfører at låneren må dekke egenandelen på 15 000 kr til forsikringsselskapet dersom sykkelen blir stjålet.
 • Maksvekt på lasteplanet er 100 kilo.
 • Følg til en hver tid de gjeldende trafikkreglene.
 • Meld straks fra til biblioteket hvis sykkelen ikke fungerer, har skader eller mangler.
 • Trondheim folkebibliotek er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på personer eller gjenstander som følge av lån og bruk av sykkelen.
 • Tilbakelevering må skje på avdelingen sykkelen ble lånt i betjent åpningstid. 
 • Sykkelen skal leveres tilbake komplett og rengjort innen lånefristen.
 • Ved for sen levering må purregebyr betales i henhold til bibliotekets satser.
 • Dersom sykkelen ikke leveres tilbake, er erstatningssummen 50 000 kroner. Ved skader, faktureres utgifter for reparasjon og eventuelle deler i etterkant.

 

Trygg lading av batteriet

Om du har behov for å lade batteriet i låneperioden ber vi deg følge disse rådene, som er hentet fra Dinside.

 • Ta av batteriet og lad det inne
 • Ikke lad mens du sover eller ikke er hjemme
 • Lad på brannsikkert underlag, strømadapteret til batteriladeren blir varm under lading.
 • Ikke bruk batteri som har blitt utsatt for støt og skader. Meld fra til oss om det har oppstått skader på det
 • Ikke lad batteri med smuss og fukt rundt kontaktene
 • Ikke bruk uoriginale ladere. Bruk kun utstyret som følger med
 • Trekk ut kontakten til strømadapteret når du ikke lader

Sist oppdatert: 23.06.2022