Smitteverntiltak i bibliotekene

Utlån av el-sykler

InnholdLån elsykkel med lasteplan. Maksvekt på lasteplanet er 100 kilo. Sykkelen har piggdekk på vinteren og den kan lånes i inntil 3 dager. Det er 18 års aldersgrense for lån av el-sykkel.

Syklene eies av Miljøenheten i Trondheim kommune og utlånet er et prøveprosjekt.

El-sykler kan  lånes og leveres på Moholt bydelsbibliotek og hovedbiblioteket . Det er mulig å reservere sykler ved å kontakte biblioteket. 

Kontakt for å låne

Ta kontakt med oss for spørsmål og reservering.

Moholt:
Telefon: 72 54 58 20 
E-post: moholt@tfb.no

Hovedbiblioteket:
Telefon: 72 54 75 00
E-post: post@tfb.no


Lånebetingelser el-sykkel

Følgende betingelser gjelder for lån av el-sykkel

 • Elsykkel av type Christiania bikes model light tilhører Trondheim folkebibliotek og kan lånes ved å kontakte personalet.
 • Aldersgrense for hjemlån og bruk: 18 år.
 • Hjemlån er kun til privatpersoner og kun til privat bruk. Framlån / framleie er ikke tillatt.
 • Sett deg inn i hvordan sykkelen og sykkelens batteri fungerer. Les medfølgende bruksanvisninger.
 • Sykkelen skal alltid låses fast til objekt som er festet i bakken, eksempelvis fundamentert sykkelstativ eller lignende, eller plassert låst innendørs. Batteriet skal alltid taes av når sykkelen står parkert. Det anbefales å parkere sykkelen på et område som ikke er allment tilgjengelig. Lånes sykkelen over natten, må den være innelåst om natten (00.00-06.00) på grunn av forsikringsvilkårene.
 • Maksvekt på lasteplanet er 100 kilo.
 • Følg til en hver tid de gjeldende trafikkreglene.
 • Meld straks fra til biblioteket hvis sykkelen ikke fungerer, har skader eller mangler.
 • Trondheim folkebibliotek er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på personer eller gjenstander som følge av lån og bruk av sykkelen.
 • Tilbakelevering må skje på avdelingen sykkelen ble lånt i betjent åpningstid. 
 • Sykkelen skal leveres tilbake komplett og rengjort innen lånefristen. Purregebyr må betales iht. bibliotekets satser, ved for sen levering.
 • Dersom sykkelen ikke leveres tilbake, er erstatningssummen 50 000 kroner. Ved skader, faktureres utgifter for reparasjon og eventuelle deler i etterkant.

 

Trygg lading av batteriet

Om du har behov for å lade batteriet i låneperioden ber vi deg følge disse rådene, som er hentet fra dinside.

 • Ta av batteriet og lad det inne
 • Ikke lad mens du sover eller ikke er hjemme
 • Lad på brannsikkert underlag, strømadapteret til batteriladeren blir varm under lading.
 • Ikke bruk batteri som har blitt utsatt for støt og skader. Meld fra til oss om det har oppstått skader på det
 • Ikke lad batteri med smuss og fukt rundt kontaktene
 • Ikke bruk uoriginale ladere. Bruk kun utstyret som følger med
 • Trekk ut kontakten til strømadapteret når du ikke lader

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.