Person som holder opp meråpent-kontrakt

Her kan du søke om å få aktivert ditt lånekort, slik at du kan benytte biblioteket utenom vanlig åpningstid.

Tjenesten krever at du er logget på med ID-porten, og at lånekortet er registrert på samme e-postadresse som den du er registrert med i ID-porten.

I tillegg må du være fylt 18 år.

Kontrakt for Meråpent bibliotek

Velkommen som bruker av Trondheim folkebiblioteks meråpne tilbud på bydelsbibliotekene!

Denne kontrakten gir deg over 18 år tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 til kl. 23.00* hver eneste dag hele året.

  • Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle.
  • Du må holde orden i rommene, og ta hensyn til de andre som benytter biblioteket samtidig med deg.
  • Det meråpne biblioteket bygger på et tillitsforhold mellom deg og bibliotek.
  • Også i det meråpne biblioteket må du forholde deg til bibliotekets ordensregler.

For å oppgradere lånekortet ditt til adgangskort for Meråpent bibliotek må du:

  • Ta kontakt med oss for opplæring i innlogging og sikkerhet på biblioteket
  • Ta ansvar for dem du eventuelt tar med deg inn i biblioteket
  • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement
  • Hjelpe oss med å ta vare på biblioteket ditt

Generelt

Alle som besøker Trondheim folkebibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk.

Rusmiddelbruk

Det er ikke lov til å være synlig påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler på biblioteket.

Annen sjenerende framtreden

Truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt etc.) mot bibliotekets besøkende og ansatte, godtas ikke.

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt.

Denne kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.

Av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket. Hærverk vil bli politianmeldt, og du vil bli stilt økonomisk ansvarlig for eventuelt ødeleggelser.

Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.