Helse

Innhold

Helseinformasjon

Biblioteket hjelper deg å finne kvalitetssikret helseinformasjon på nett. Dette er et tilbud for ansatte i primærhelsetjenesten og andre som har behov for kvalitetssikret informasjon. Ansatte og studenter ved NTNU og St. Olavs hospital vises til Bibliotek for medisin og helse på Øya.

Et tegnet hjerte

Gode nettsteder

Helsenorge.no
Offentlig helseportal for alle landets innbyggere. Du kan logge deg inn for å se dine resepter, avtaler på sykehus, kjernejournal, bytte fastlege, søke om å få dekke pasientreise, se hvilke vaksiner du har tatt, velge behandlingssted og finne informasjon om helse.

Helsebiblioteket.no
For helsepersonell, men også  for andre som ønsker mer stoff enn det som for eksempel finnes på helsenorge.no. Det meste av stoffet er tilgjengelig for alle, men bruker du en våre publikums-PCer eller går via det trådløse nettverket vårt har du tilgang til enda mer.

Folkehelseinstituttet
Artikler, nyheter, forskningsnytt og statistikk om helse.

Helserådet
Nyheter om samfunnsmedisin og folkehelse.

MedlinePlus
Verdens største helseportal. Tjenesten er amerikansk, og artiklene er på lett tilgjengelig engelsk.

SveMed+
Nordisk database innenfor medisin og helse.

Trondheim kommune - helse og omsorg
Generell informasjon fra Trondheim kommune.

Flyktninger og asylsøkeres helse
Ressursside fra flyktning.net med informasjon om helse og rettigheter.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Vil gi deg økt kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag
Pasient og brukerombudet i Trøndelag gir råd og veiledning dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du har behov for.

Brukerorganisasjoner
En liste over en rekke norske organisasjoner der ulike brukergrupper har organisert seg.

Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Frambu samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.

Sist oppdatert: 09.01.2023

Fant du det du lette etter?