Offentlige nettsider

Innhold

Norge.no

Banner for Norge.no

Norge.no er et fint sted å starte om man skal finne en offentlig nett-tjeneste. Det er en portal som har samlet mange tjenester og sortert de under livssituasjoner og tjenester. Her vil du finne tjenester som er aktuelle akkurat nå.

Elektronisk signatur

Dersom du skal få utført tjenester fra stat og kommune på nett, må du ha en elektronisk ID for å kunne logge deg inn. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester: MinID, BankID, Buypass, Commfides og BankID på mobil. Mer informasjon finner du i ID-porten. Nederst finner du også kontaktinformasjon for hjelp til å bruke elektronisk ID.

Digital postkasse

Brev med personinformasjon fra offentlige virksomheter krever mer sikkerhet enn vanlig epost. Personlige opplysninger kan være vedtak, svar på søknader og helseopplysninger. Løsningen er digital postkasse som kan motta og oppbevare viktig post sikkert og digitalt. Hjelp til å velge digital postkasse.

Trondheim kommune

På kommunens nettsider kan du finne informasjon fra alle enheter sortert på kategorier. Du kan også søke etter det du vil finne ut av. Her ligger også alle offentlige dokumenter fra kommunen som planer, referater, innsyn i dokumenter, mulighet for å melde inn feil på veger, lys, vann, friluftsområder mm.
www.trondheim.kommune.no

 

Andre nettsider og tjenester

altinn.no 
Altinn brukes for å levere elektroniske skjemaer til offentlige etater, blant annet skattemeldingen.

helsenorge.no
Kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Innsyn i egen kjernejournal, timeavtaler ved sykehus, vaksiner og medisiner.

nav.no
NAV er ansvarlig for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Et viktig mål er å bidra til å få flere i arbeid. På nettsidene kan du sende inn skjema, beregne stønader og pensjon, sende inn meldekort mm.

regjeringen.no
Regjeringen.no skal sørge for at alle får tilgang til dokumenter fra departementene som er nødvendig for å kunne delta i den demokratiske prosessen.

Skatteetaten.no
Skatteetaten har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. De har flere digitale tjenester for å beregne skatt og avgifter og du får innsyn i skattemelding.

Statistisk sentralbyrå
SSB er ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Stortinget.no
Det overordnede målet for stortinget.no er å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.

 

Sist oppdatert: 11.08.2022

Fant du det du lette etter?