Er du på jakt etter yngre forfattere, har vi lagd en liste med trønderske forfattere.

 Johan Bojer

(1872-1959) 

Få har vel skildret trønderske kår med slik en elegant og følsom  penn som Bojer. I mange av hans hovedverker er det hans hjemsted Rissa som blir hovedsted for begivenhetene. Fattigdom og et temmelig hardt liv blant trønderske fiskere og sjømenn blir engasjerende drevet fremover i Bojers romaner. Tross fattigdommens kår ligger det til bunns en tro på det gode i mennesket. Bojer tar oss med i begivenhetenes gang, trollfjordslaget blir gripende skildret i Den Siste Viking (1921), og utvandring til Amerika er hovedtema i Vår Egen Stamme (1924). Andre verker som godt kan nytes som hovedrett: Folk Ved Sjøen (1929), og Den Store Hunger (1916).  

Oversikt over bøker om eller av Bojer

Artikkel i Store norske leksikon

 

 

Olav Duun

(1876-1939) 

Duun kan regnes som en tungvekter i både trøndersk og europeisk målestokk, han ble foreslått til nobelprisen en utall ganger, dessverre nådde han aldri opp. Hans episke og intense moralske fortellinger fra Nord-Trøndelag er både både rystende og ufattelig engasjerende. Duuns eksistensialistiske skildringer får gjerne leseren til å konfronteres med de moralske valg som foretas. I generasjonsromanen i seks bind Juvikfolke (1918-23) følger vi en slekts forhistorie før Duun danner en polarisering mellom fortid og nåtid. En annen høyt verdsatt trilogi er Medmenneske (1929), Ragnhild (1931), og Siste Leveåre (1933). Her er også menneskesinnets mørkere tilnærminger i fokus. Duuns siste bok Menneske og Maktene (1938) blir også sett på som en av hans beste bøker.

Oversikt over bøker om eller av Duun.  Se også den fantastiske siden i regi av Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og Olav Duun-stiftinga i Namdalen på http://olavduun.no/

 

 

Peter Egge

(1869-1959)

Peter Egge er kanskje den av de trønderske forfattere som sentraliserer sin bevissthet rundt Trondheim og Trøndelag på best måte. Mange av hans verker skildrer miljøet i Trondheim. Bøkene handlet ofte om hovedpersoners oppbrudd med bygda til fordel for Trondheim. Av de mest sentrale verker som dreier seg om Trondheim kan det nevnes Hjærtet (1907), Hansine Solstad (1925), Drømmen (1927), Gjester (1931) og Fortid (1939). Egge skrev også et massivt erindringsverk i 4 bind. Det første av disse, Minner fra barndom og ungdom (1948) har sentrale og gode skildringer fra hans oppvekst rundt 1870-1900 i Trondheim og Innherred hvor foreldrene hans kom fra. Peter Egge bør absolutt leses for de som er interessert i gode og levende beskrivelser fra Trondheim og omegn. Den dog svært produktive Egge skriver gode miljøskildringer og viser også en god psykologisk innsikt i mange av sine romaner. Et absolutt for de som har fortært andre storheter i trøndersk litteratur. 

Oversikt over bøker om eller av Egge.

Les om Peter Egge på trondheim.no

 

 

Johan Falkberget

(1879-1967) 

Falkberget er mannen som hadde god kjennskap til hva han skrev om. Fra en alder på 7 år jobbet han i gruvene på Røros. Falkberget er først og fremst kjent for sine store episke verk om vanlige folks slit og arbeid i gruvene på Røros. Forholdet mellom fattig og rik blir sterkt skildret. Falkberget skriver med en intens realisme og hans eget liv og erfaringer som bergmann kunne nok tas med i denne likningen.  Romanseriene Christianus Sextus (1927-1935) og Nattens Brød (1940-1959) blir regnet som de mest kjente verkene hans. Falkberget er også godt kjent for sin humoristiske skildring av landhandleren Bør Børson Jr.

Oversikt over bøker om eller av Falkberget.

Falkberget.no

 

Magnhild Haalke

(1885-1984) 

Haalke kommer fra Vikna i Nord-Trøndelag. Allis Sønn (1935), regnes som hennes beste verk. Haalke som var lærer skrev også romanen Trine Torgersen (1940), hvor hun skildrer en kvinnelig lærer som kjemper mot to fronter, det mannsdominerte samfunn, og det misunnelige og tradisjonelle kvinnesamfunn. Her skildres kårene til yrkeskvinner i 1930-tallets Norge. Som en såkalt nøkkelroman hvor mange kunne kjenne seg igjen, ble den ikke så godt mottatt i alle bygder. Haalke har også skrevet trilogien om Gry; Åkfestet, Dagblinket og Rød Haust (1936-1941). Her skildres Gry i et trøndersk miljø gjennom store deler av sitt liv. Romanene kan sees som en utviklingsroman hvor kvinnens arbeid og slit brytes mot samfunnets utakknemlighet og lite verdkjennelse.

Oversikt over bøker om eller av Haalke

 

 

Kristian Kristiansen

(1909-1980) 

Født i Tromsø, men ved en alder av 9 år flyttet han til Trøndelag og ble senere en folkekjær Trondheimsforfatter. Kristiansen var aktiv i motstandsbevegelsen, noe som førte til at han flyktet til Sverige i 1942. Gjennombruddet hans kom da han flyttet tilbake til Trondheim i 1950. Da utga han Trilogien Adrian Posepilt (1950-1954). Romanene tar for seg historiske hendelser i Trondheim mellom 1670-1720, hvor vi følger hittebarnet Adrians harde oppvekst i Trondheim. Kristiansen utga også de frittstående romanene Jesper nattmann (1957), Jomfru Lide (1960) og Klokken på Kalvskinnet (1966). Fellestrekket er at alle fokuserer på historiske hendelser i Trondheim på 1600- til 1800-tallet, og at Kristiansen likte å skrive om de mer utstøtte menneskene i den tids samfunn.

Oversikt over bøker om eller av Kristiansen

Artikkel i norsk biografisk leksikon

 

 

Kristofer Uppdal

(1878-1961) 

Mørkt og brutalt skriver Uppdal, og mørkt og brutalt hadde han det også selv. Det å bruke seg selv i romanene var noe som ble fulgt godt opp i hans bøker. Fra en dårlig barndom til å slite med psykiske problemer, ja en kan si at han ikke var født med sølvskje i munnen. I sine bøker hadde nok Uppdal nok materiale å bruke fra sitt eget liv. Hans liv er så interessant i seg selv at Arild Byes biografi Ein Mot Alle (2010), godt kan anbefales.  Uppdal er først og fremst kjent for 10-binds romanverket Dansen Gjennom Skuggeheimen (1911-1924). Fokuset til Uppdal i dette verket er overgangen fra bondesamfunn til arbeidersamfunn gjennom et fokus på rallarene. Det er en vekselvis skildring av trøndersk bondesamfunn og andre norske regioner i verket.

Oversikt over bøker om eller av Uppdal

 

Inge Krokann

(1893-1962) 

Lærer fra Oppdal som skrev sine verker i en blanding av nynorsk og oppdalsdialekt. Krokanns debut, firebindsverket I Dovre-sno (1929), er kanskje hans mest kjente. Her skildres Oppdal på 1500- og 1600-tallet: i store lag et mytisk, mystisk og magisk landskap i en symbiose av hedendom og religiøs brytningstid. Krokann er blant annet mannen som først brukte uttrykket ”hamskiftet” (jfr. det store hamskiftet i Norge i brytningen mellom naturalhusholding og pengehusholdning i jordbruket). Romanen Blodrøter (1936), skildrer den klaustrofobiske bygden med sneversyn, misunnelse og trangsynthet. Krokann er å anbefale for de som har spist seg mette på hovedretter og ønsker seg noen nye smaker.

Oversikt over bøker om eller av Krokann