Bokomtale: Erling E. Guldbrandsen. Brødre

Innhold

Forfatteren (f. 1960) er professor i musikkvitenskap. Her debuterer han som skjønnlitterær forfatter. (At profesjonelle akademikere går i gang med skjønnlitterære prosjekter kan synes å være noe som ligger i tida!).

Brødre er ei bredt anlagt beretning om slekt og familie. En familie med mor, far og tre sønner står i sentrum. Sønnene vokser opp på 1960- og 70-tallet. Som med mange tekster i det siste, handler også denne om familiehemmeligheter. Faren i familien er en "sjarmør og tyrann-skikkelse". En overbevisende ener i sosiale sammenhenger, men med et alkoholmisbruk som holdes skjult eller bæres over med. Dette preger livene til de tre sønnene. Den eldste blir en utagerende rebell uten klare mål, mens den yngste blir kuet og undertrykt. Det er den midterste broren (Helge) som er hovedperson i boka. Han føler at det er han som har tatt de fleste støytene i oppveksten. Han er en skolebegavelse, og prøver å backe opp brødrene samtidig som han forsøker å gripe inn i foreldresituasjonen. Faren suger energi ut av sønnene, men heller ikke mora får mye sympati hos Helge. Han føler seg svikta også av henne.

Familien bor i Oslo, men foreldrene har røtter og slekt i Finnmark og på Helgeland. Partier i boka (mange frodige slike!) foregår nordpå, og særlig landskapet rundt Torghatten spiller en viktig rolle i dette dramaet. Årene går, og også Helge blir innhenta av fortida, med samlivsbrudd og tapt kontakt som resultat. På nåtidsplanet (2013) befinner han seg i Brønnøysund for å nøste løse tråder. Han er sjøl blitt en vag kopi av faren. Et par forsvinningsnumre er med på å holde intensiteten i fortellinga oppe.

Fortellinga er såpass rik på spesielle detaljer at vi må gå ut ifra at forfatteren har opplevd en del av dette i sitt eget liv. Beretninga er gjennomgående holdt i en realistisk stil, men avslutninga er ørskelignende og drømmeaktig.

Dette er en rik og samtidig sjokkerende roman som fester et godt grep om leseren!

(Ei)

Bestill boka

Boka finnes også som e-bok

Sist oppdatert: 25.04.2017

Fant du det du lette etter?