Bokomtale: Hild Haaheim. Nordnorsk julesalme

Innhold

Haaheim (f.1955) debuterer her som romanforfatter. Hun er bosatt i Fredrikstad og har skrevet en roman med utgangspunkt i sin families historie, hovedsakelig familiens historie lengst øst i Norge – så langt øst at det er på linje med Istanbul, det vil si Sør-Varanger. Nordnorsk julesalmes slit og armod er utgangspunkt for mentaliteten som preger de som bor her.

I romanen skildres livet når det er i yttergrensen for hva man kan klare, når det er reell fare for å sulte i hjel, når barnedødeligheten er stor eller krigen rammer. Dette foregår i en landsdel der du raskt får korrigering hvis du tror du forstår andres utfordringer. Du spør helst ikke andre om noe personlig fordi det blir så vanskelig. Man er vant til at du ikke kan gjøre noe med det som har skjedd, det er bare å gå videre. Valgmulighetene er få – om noen - i denne armoden og slitet, man fortsetter eksempelvis å føde barn selv om de dør, barn var den tids sikkerhet for alderdommen og prevensjon var ikke tilgjengelig. Du gjør det du tror du kan fungere og du tar det du får..

Hvilke valg er egentlig selvstendige valg spør forfatteren og setter familiens utvikling i sammenheng med utviklingen av sosiale velferdsordninger, skiftende vilkår for utdanning, fornorskingspolitikk, utvandring til Amerika, industriutvikling i Kirkenes, stormaktspolitikk med naboskap til Russland i skiftende tider og ikke minst krigsår og den brente jords taktikk. Alle disse utviklingstrekkene og hendelsene får store konsekvensene for familien – en familie som består av både innvandrere og utvandrere og ikke minst tilflyttere innenlands til landsdelen.

En interessant bok for alle som vil bli kjent med denne landsdelens rolle i vår nære historie og hva ulike livsvilkår gjør med mennesker.

(LS)

Bestill boka

Boka finnes også som e-bok.

 

Sist oppdatert: 25.04.2017

Fant du det du lette etter?