Juli: Livet i havet og livet på land (bærekraftsmål nr 14 og 15)

Logo for bærekraftsmål 14 "Livet under havet". Fisk under bølger.

Bærekraftsmål 14 skal skal nås ved å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Lær mer om hvordan målet skal nåes hos FN

Logo for bærekraftsmål 15 "Livet på land". Stilisert tre med fugler i lufta over.

Bærekraftsmål 15 skal nås ved å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Lær mer om hvordan målet skal nåes hos FN

Bøker til målene

Liste med boktips

Filmer og podkaster

Bærekraftspodden