Nasjonalbiblioteket skanner og tilgjengeliggjør norske bøker, tidsskrifter, kart, aviser og andre medier. Mye er fritt tilgjengelige om du er på en norsk IP-adresse. Du kan velge mellom å lese bøkene på nett eller laste ned som PDF- eller EPUB-fil. Størstedelen i nettbiblioteket er ikke frigitt, og der må du logge inn med FEIDE eller søke med ID-porten om å få 8 timers tilgang. Les om hvordan du får tilgang hos Nasjonalbiblioteket

Bokselskap.no
Jobber med å tilgjengeliggjøre frigitte norske tekster. Mange av tekstene ligger også på bokhylla.no, men disse må leses på skjerm online fra norsk ip-adresse eller lastes ned som PDF. De er også tilgjengelige i eBokBib. Mens Bokselskap har laget boken i html (web-lesing), epub (lesebrett) og PDF-filer. Nettstedet er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Det norske språk- og litteraturselskap, Henrik Ibsens skrifter, Universitetet i Oslo og Norsk visearkiv. Her finner du mange av de norske klassikerne fra forrige århundre.

Project Runeberg
Er et frivillig prosjekt som jobber for å tilgjengeliggjøre frigitt nordisk litteratur. Her kan du lese bøker på originalspråket på nettsidene.

Project Gutenberg
Er også et frivillig prosjekt som tilgjengeliggjør e-bøker fra hele verden. Nå ligger det 38 000 fritt tilgjengelige bøker i samlingen. Bøkene kan leses på nett, eller lastes ned som epub-fil (lesebrett) eller fil til Kindle. 

Google Books
Google har digitalisert stor mengder amerikansk litteratur gjennom bibliotekene. Du kan i tillegg til å søke etter bestemte titler, søke på ord eller fraser. Ikke alt er frigitt, men du kan lese innledninger og se hvilke bibliotek du kan låne boken fra eller hvor du kan kjøpe den. Frigitte bøker kan lastes ned som PDF. Se brukerstøtte.