Utleie av saler

Innhold

Vi har fire flotte lokaler som leies ut til konserter, utstillinger, teater, foredrag eller debatter.

Arrangementslokalene skal ikke brukes som møterom og leies ikke ut til denne typen bruk. Se ellers utleiereglementet lenger ned på siden. 

Ved ønske om å leie lokale må skjemaet for forespørsel om leie nederst på siden fylles ut. For spørsmål, kontakt oss på arr@tfb.no / 90 83 68 98.

Rådhussalen

Rådhussalen 3D.jpg

Se salen i 3D-visning ved å trykke her eller på bildet over!

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt
 • Salen har flatt gulv, er 115 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen
 • Det er maksimalt 100 plasser i salen
 • Salen er utstyrt med teleslynge for hørselshemmede
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket

Magistratsalen

Magistratsalen 3D.jpg

Se salen i 3D-visning ved å trykke her eller på bildet over!

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Salen har flatt gulv, er 70 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen.
 • Det er plass til maksimalt 55 personer i salen, hvis bordene er flyttet.
 • Med bord er det plass til maksimalt 30 personer.
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket.

Kulturtorget

Kulturtorget 3D.jpg

Se salen i 3D-visning ved å trykke her eller på bildet over!

Kulturtorget, den store scenen i hovedbibliotekets første etasje ved inngangen til Sellanraa, kan også leies. Her forutsetter det at arrangementet er utenfor bibliotekets åpningstid, da lokalet er en del av det åpne området på dagtid.

 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 325 personer i lokalet, men det kan tilpasses bruk til klart færre om ønskelig.
 • Utstillingsmøbler i etasjen flyttes avhengig av antall stoler. Dette skal settes tilbake igjen som det var etter endt arrangement.
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til lokalet.

Lorckstuene

Børssalen

Se salen i 3D-visning ved å trykke her eller på bildet over!

Litt bortgjemt ved siden av Kulturtorget i første etasje ligger en av bibliotekets fineste lokaler: Lorckstuene. Disse to små sammenhengende salene ble tidligere brukt som Trondheims børs, og lyder derfor også kallenavnet Børssalen. Bygget ble oppført på 1700-tallet, men er restaurert, og framstår i dag som et eksempel på finere borgerskapsinteriør fra midten av 1800- tallet. Foto: Javad Montazeri.

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er mulighet for å sette inn prosjektor, lerret og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 20 personer i lokalet.
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.

Kostnader

For Rådhussalen, Magistratsalen og Kulturtorget er grunnleie kr 3000.

Leiepris for Lorckstuene er 4000,- for hel dag, 2000,- for halv dag (4 timer).

Ved leie av lokale på Trondheim folkebibliotek vil det komme et tillegg for kontaktperson/lydtekniker som godtgjøres etter følgende satser:
timepris kr 500,- fra kl 9 til kl 16 (mandag til fredag) og
timepris kr 800,- fra kl 16 til kl 22 (mandag til fredag) og
timepris kr 800,- fra kl 11 til kl 20 (lørdag og søndag).

Priser eks. merverdiavgift.

NB! For tilrettelegging ved arrangement påregner Biblioteket en time før og en etter i tillegg (totalt 2), for rigging og rydding.

Leie av flygel (inkluderer stemming av flygelet): kr 3000,-  Merk at flygel kun er tilgjengelig i Rådhussalen.

(Satser er regulert og oppdatert juli 2023)

Utleiereglement

Les Trondheim folkebiblioteks utleiereglement.

Legg spesielt merke til punktet generelle vilkår og hvilke arrangement som kan settes opp på biblioteket.

Leietaker er ansvarlig for sikkerheten på utleiearrangement. 

Oppdatert 21. februar 2023

Forespørsel om leie

Ved ønske om å leie salen må skjemaet nedenfor fylles ut.

Skjemaet er en forespørsel om leie. Du vil få tilbakemelding på e-post.

Sist oppdatert: 26.07.2023