Utleie av saler

Vi har to flotte lokaler som leies ut til møtevirksomhet, konserter, utstillinger, teater, foredrag eller debatter. Send forespørsel om leie nederst på siden.

Rådhussalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt
 • Salen har flatt gulv, er 115 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen
 • Det er maksimalt 100 stoler i salen
 • Salen er utstyrt med teleslynge for hørselshemmede
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket

 

Magistratsalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Salen har flatt gulv, er 70 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen.
 • Det er plass til maksimalt 55 personer i salen, hvis bordene er flyttet.
 • Med bord er det plass til maksimalt 35 personer. 
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket.

 

Kulturtorget

Kulturtorget

Kulturtorget, den store scenen i hovedbibliotekets første etasje ved inngangen til Sellanraa, kan også leies. Her forutsetter det at arrangementet er utenfor bibliotekets åpningstid, da lokalet er en del av det åpne området på dagtid. 

 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 300 personer i lokalet, men det kan tilpasses bruk til klart færre om ønskelig.
 • Utstillingsmøbler i etasjen flyttes avhengig av antall stoler. Dette skal settes tilbake igjen som det var etter endt arrangement.  
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til lokalet.


Kostnader

Leieprisen for salene er kr 3800,- for åpne arrangement, og kr 7000,- for lukkede møter. Leieprisen for Kulturtorget er 7000,- uansett type.

Ved leie av lokale på Trondheim folkebibliotek vil det komme et tillegg for kontaktperson og lydtekniker som godtgjøres etter følgende timesatser:

 • På ukedager i bibliotekets åpningstid: kr. 325,- per person per time.
 • Mandag til torsdag etter kl 18.00, fredag etter kl 16.00 samt hele lørdag og søndag: kr 670,- per person pr time.
 • Under bibliotekets åpningstid er det normalt kun behov for én person. Ved større arrangementer etter stengetid må to personer påregnes, spesielt hvis lydanlegg skal benyttes. 
 • Leie av flygel: kr. 3000,- (inkluderer stemming av flygelet). Merk at flygel kun er tilgjengelig i Rådhussalen. 

  (Alle satser er regulert og oppdatert per 2017).

 

Utleiereglement 

Les Trondheim folkebiblioteks utleiereglement.

Oppdatert 3. mai 2017. 

 

Forespørsel om leie

Ved ønske om å leie salen må skjemaet nedenfor fylles ut.
Skjemaet er en forespørsel om leie. Du vil få tilbakemelding på e-post. Sjekk gjerne om det allerede foregår arrangement den dagen i kalenderen. Biblioteket har også endel intern aktivitet i disse salene på dagtid som ikke vises i kalenderen.

Fyll ut skjema

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?