Utleie av saler

Vi har to flotte lokaler som leies ut til møtevirksomhet, konserter, utstillinger, teater, foredrag eller debatter. Fyll ut skjemaet for forespørsel om leie nederst på siden, eller kontakt oss på arr@tfb.no / 908 36 898.

Rådhussalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt
 • Salen har flatt gulv, er 115 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen
 • Det er maksimalt 100 stoler i salen
 • Salen er utstyrt med teleslynge for hørselshemmede
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket

 

Magistratsalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Salen har flatt gulv, er 70 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen.
 • Det er plass til maksimalt 55 personer i salen, hvis bordene er flyttet.
 • Med bord er det plass til maksimalt 35 personer. 
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket.

 

Kulturtorget

Kulturtorget

Kulturtorget, den store scenen i hovedbibliotekets første etasje ved inngangen til Sellanraa, kan også leies. Her forutsetter det at arrangementet er utenfor bibliotekets åpningstid, da lokalet er en del av det åpne området på dagtid. 

 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 300 personer i lokalet, men det kan tilpasses bruk til klart færre om ønskelig.
 • Utstillingsmøbler i etasjen flyttes avhengig av antall stoler. Dette skal settes tilbake igjen som det var etter endt arrangement.  
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til lokalet.


Kostnader

Leieprisen for salene er kr 3800,- for åpne arrangement, og kr 8000,- for lukkede møter. Leieprisen for Kulturtorget er 8000,- uansett type.

Ved leie av lokale på Trondheim folkebibliotek vil det komme et tillegg for kontaktperson og lydtekniker som godtgjøres etter følgende timesatser:

 • På ukedager i bibliotekets åpningstid: kr. 325,- per person per time.
 • Mandag til torsdag etter kl 18.00, fredag etter kl 16.00 samt hele lørdag og søndag: kr 670,- per person pr time.
 • Under bibliotekets åpningstid er det normalt kun behov for én person. Ved større arrangementer etter stengetid må to personer påregnes, spesielt hvis lydanlegg skal benyttes. 
 • Leie av flygel: kr. 3000,- (inkluderer stemming av flygelet). Merk at flygel kun er tilgjengelig i Rådhussalen. 

  (Alle satser er regulert og oppdatert per mars 2018).

 

Utleiereglement 

Les Trondheim folkebiblioteks utleiereglement.

Oppdatert 3. mai 2017

 

Forespørsel om leie

Ved ønske om å leie salen må skjemaet nedenfor fylles ut.
Skjemaet er en forespørsel om leie. Du vil få tilbakemelding på e-post. Sjekk gjerne om det allerede foregår arrangement den dagen i kalenderen. 

Fyll ut skjema

Sjekk kalender

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?