Smitteverntiltak i bibliotekene

Utleie av saler

Innhold

OBS!

Endringer i utleierutinene på biblioteket på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med Covid-19-pandemien. 

Lokalene er ikke til utleie før 15. august. 

Etter 15. august vil ekstraordinære regler for bruk av salene gjelde. Vi vil til enhver tid overholde FHIs smittevernregler for arrangement. Per i dag er grensen på 200  besøkende. I tillegg gjelder følgende regler:

 • Det skal til enhver tid være minimum én meter mellom gjester som ikke er i samme husstand/kohort

 • Besøkende skal registreres med kontaktinformasjon så de kan kontaktes i tilfelle et smitteutbrudd. 

 • Det må være rikelig med antibac tilgjengelig ved inngangen. Dette må medbringes av leietaker. 

 • Hver gjest skal ha 3 m² gulvflate. Oppdaterte maks besøkstall i lokalene blir som følger:

Rådhussalen: 38 personer

Magistratsalen: 23 personer

Kulturtorget: 107 personer

Lorckstuene: 27 personer (i begge rom tilsammen)

Dette overstyrer antallet som er skissert lenger ned på siden. 

 

Vi har fire flotte lokaler som leies ut til konserter, utstillinger, teater, foredrag eller debatter. Fyll ut skjemaet for forespørsel om leie nederst på siden, eller kontakt oss på arr@tfb.no / 908 36 898.

Merk at det også finnes grupperom til utlån innenfor lesesalen i tredje etasje. Dette kan ikke reserveres, men kan benyttes gratis når det er ledig. 

Rådhussalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt
 • Salen har flatt gulv, er 115 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen
 • Det er maksimalt 100 stoler i salen
 • Salen er utstyrt med teleslynge for hørselshemmede
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket

Magistratsalen

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Salen har flatt gulv, er 70 kvm stor og det er ca 4 meter under taket
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i salen.
 • Det er plass til maksimalt 55 personer i salen, hvis bordene er flyttet.
 • Med bord er det plass til maksimalt 35 personer. 
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket.

Kulturtorget

Kulturtorget

Kulturtorget, den store scenen i hovedbibliotekets første etasje ved inngangen til Sellanraa, kan også leies. Her forutsetter det at arrangementet er utenfor bibliotekets åpningstid, da lokalet er en del av det åpne området på dagtid. 

 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er prosjektor og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 300 personer i lokalet, men det kan tilpasses bruk til klart færre om ønskelig.
 • Utstillingsmøbler i etasjen flyttes avhengig av antall stoler. Dette skal settes tilbake igjen som det var etter endt arrangement.  
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.
 • Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til lokalet.

Lorckstuene

Børssalen

Litt bortgjemt ved siden av Kulturtorget i første etasje ligger en av bibliotekets fineste lokaler: Lorckstuene. Disse to små sammenhengende salene ble tidligere brukt som Trondheims børs, og lyder derfor også kallenavnet Børssalen. Bygget ble oppført på 1700-tallet, men er restaurert, og framstår i dag som et eksempel på finere borgerskapsinteriør fra midten av 1800- tallet. Foto: Javad Montazeri.

 • Salen er vernet og arrangøren bes derfor bruke salen varsomt.
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i lokalet.
 • Det er mulighet for å sette inn prosjektor, lerret og lydanlegg i lokalet.
 • Det er plass til maksimalt 30 personer i lokalet.
 • Ledsagerbevis skal aksepteres. Gratis adgang for ledsager.

 

Grupperom

Grupperommene er stengt pga smittevern høsten 2020

Innenfor bibliotekets åpne lesesal i tredje etasje finnes det grupperom som egner seg godt til gruppearbeid og samarbeidsprosjekter. Dette rommene kan ikke reserveres på forhånd og er tilgjengelige etter førstemann til mølla-prinsippet. Hvis det er ledig er det fritt til å benytte seg av, men hold rommet ryddig og forlat det som du fant det. 

Noen ganger brukes grupperommet av biblioteket til møter eller som arbeidsplasser. Dette vil være markert med en beskjed på døra, som også vil være låst. 

 

Kostnader

Leieprisen for salene er kr 3800,- for åpne arrangement, og kr 8000,- for lukkede arrangement. Leieprisen for Kulturtorget er 8000,- uansett type.

Leiepris for Lorck-stuene er 4000,- for hel dag, 2000,- for halv dag. 


Ved leie av lokale på Trondheim folkebibliotek vil det komme et tillegg for kontaktperson og lydtekniker som godtgjøres etter følgende timesatser:

 • På ukedager i bibliotekets åpningstid: kr. 325,- per person per time.
 • Mandag til torsdag etter kl 18.00, fredag etter kl 16.00 samt hele lørdag og søndag: kr 670,- per person pr time.
 • Under bibliotekets åpningstid er det normalt kun behov for én person. Ved større arrangementer etter stengetid må to personer påregnes, spesielt hvis lydanlegg skal benyttes. 
 • Leie av flygel: kr. 3000,- (inkluderer stemming av flygelet). Merk at flygel kun er tilgjengelig i Rådhussalen. 

  (Alle satser er regulert og oppdatert per august 2018).

Utleiereglement 

Les Trondheim folkebiblioteks utleiereglement.

Oppdatert 3. mai 2017

Utleie-arrangement må være innenfor bibliotekets profil. 

 

Forespørsel om leie

Ved ønske om å leie salen må skjemaet nedenfor fylles ut.
Skjemaet er en forespørsel om leie. Du vil få tilbakemelding på e-post. 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.