Trondheim folkebibliotek er midlertidig stengt

Informasjon om innlevering, bestilling og arrangement.

E-bibliotek

Innhold

Digitalt innhold og ressurser fra Trondheim folkebibliotek

Tilbud for deg som har lånekort

 

Åpne tjenester

Bokhylla.no  - 255 000 digitaliserte norske bøker fra 2001 og bakover

DOAJ - Directory of Open Access journals. Artikler fra forskningstidsskrifter

Helsebiblioteket.no - det meste er åpent, men bibliotekaren har tilgang til mer

Idunn -  tidsskrifter og bøker med åpen tilgang

Jubileums- og minnedager 2018 fra NRK Research

Lovdata - Inneholder gjeldende lover og forskrifter i full tekst. Biblioteket har ikke tilgang til Lovdata Pro. 

NORA - åpent arkiv med søketjeneste for norskpublisert vitenskapelig materiale

Nord-sør biblioteket - et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk

Regjeringen.no - dokumenter - dokument fra Statsministerens kontor og departementene

Stortinget.no - Fulltekstsøk i publikasjoner fra Stortinget og Regjeringa

 

 

 

Tilgang på biblioteket

Adresseavisen pluss og digital utgave av Morgenbladet
(tilgang via bibliotekar)

A-tekst - Tekstarkiv for norske medier
(tilgang via bibliotekets trådløse nett og maskiner)

Aviser fra Nasjonalbiblioteket - Søk i norske aviser 
(tilgang via passord i biblioteket) 

Landguiden - Länder i fickformat online
(tilgang via bibliotekar) 

[Error: Mangler informasjon om presentasjon]